Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wniosek

o przyznanie świadczenia z ZFŚS

Wniosek

o pomoc rzeczową w formie karty z zasiloną kwotą

Wniosek

o dofinansowanie do wypoczynku dziecka

Wniosek

o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Wniosek

o pożyczkę mieszkaniową

Oświadczenie

o dochodach rodziny

Oświadczenie

o dochodach z 3 miesięcy

Oświadczenie

o pobranej emeryturze/rencie

Umowa

o przyznanie pozyczki na cele mieszkaniowe – 7.000zł

Umowa

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe – 12.000zł

Regulamin ZFŚS

dostępny w bibliotece


Wybierz język / translate »