zajęcia pozalekcyjne – koło plastyczne


Loading…

koło plastyczne

prowadzący: Andrzej Szczygielski

Salvador Dalí – o malarstwie


Jeśli jesteś przeciętny, nawet jeżeli usiłujesz malować bardzo, ale to bardzo źle, twoja przeciętność zostanie dostrzeżona.

Salvador Dalí

Claude Monet – list do Paula Duranda-Ruela


Podniosą może trochę krzyku nieprzyjaciele błękitu i różu, gdyż to właśnie jest ten blask, ta feeria świetlna, którą usiłuję oddać, ci zaś, co nie widzieli tego kraju [Włoch], okrzykną to – jestem pewien – za nieprawdopodobne, chociaż ja jeszcze nie dałem tej prawdziwej siły właściwego tonu: wszystko jest tam jak gardło gołębia i jak płomień ponczu.

Claude Monet

Vincent Van Gogh – Listy do brata


Oni nigdy nie będą rozumieli, co to jest malarstwo, w ich pojęciu postac chłopa uprawiającego ziemię, kilka zaoranych bruzd, trochę piasku, trochę morza, czy kawałek nieba nie będą nigdy tematem dla malarza. A motywy te są wprawdzie trudne, ale jednocześnie tak piękne, że warto poświęcic całe życie, aby wyrazic zawartą w nich poezję.

Vincent Van Gogh

Józef Marian Chełmoński – wikicytaty


To, co mi się w życiu podoba, podoba mi się bardziej, niż mi się nie podoba to, co mi się nie podoba.

Józef Marian Chełmoński (1849–1914)


Koło plastyczno-techniczne rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku.


Opiekunem jest p. Andrzej Szczygielski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

Twórczość plastyczna w połączeniu z zajęciami technicznymi jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji – jest początkiem poszukiwania własnego stylu.

Zajęcia plastyczno-techniczne dają możliwość różnorodnych talentów uczniów, mają walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.

Na zajęciach panuje swobodna atmosfera, dowolność wyboru tematu lub określonego. Zagadnienia związane z realizacją tematów przedstawiane są za pomocą środków malarskich oraz projektowanie przestrzennych form użytkowych, wykonywanie elementów zdobniczych. Różnego rodzaju prace mają dla młodzieży następujące działania: diagnostyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój.

Plan działania opiera się na przygotowaniu uczniów do aktywnego, kulturalnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz doskonaleniu twórczości plastyczno-techniczej. Dodatkowo zajęcia takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.

Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów – młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Prace plastyczne są ozdobą szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych. Wymagają pracowitości, precyzji, pracochłonne. Następuje daleko terminowe wytwarzanie prac i elementów dekoracyjnych, potrzebne są duże ilości. Uczniowie uczestniczą w prowadzeniu kroniki szkolnej. Na zajęciach uczeń ma szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, ma możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Założenia koła plastyczno-technicznego w dużym zakresie wybiegają naprzeciw oczekiwaniom uczniów zainteresowanym tego typu zajęciami.

W ramach zajęć koła podlegają różne formy aktywności uczniów:

- działalność plastyczna indywidualna – dobór kompozycji i środków wyrazu, metoda praktycznego działania – warsztaty plastyczno-techniczne, metoda pokazu i obserwacji, metoda wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej, wprowadzenie w świat kultury i sztuki;

- kreatywność – sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, doskonalenie sprawności

i twórczości plastycznej, rozwijanie myślenia i zainteresowań, aktywizacja miłośników sztuk pięknych, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, wychowanie plastyczne;

- własna interpretacja problemu plastycznego;

- praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja,wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;

- wzrost poczucia integracji ze szkołą – tworzenie elementów dekoracji i dekorowanie pomieszczeń, tworzenie wystaw, galerii prac uczniowskich;

- wzrost poczucia własnej wartości, poczucie wiary we własne możliwości i pewności siebie, udział w konkursach, włączenie w przygotowania opraw plastycznych imprez szkolnych;

- poczucie odpowiedzialności za wspólną pracę, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie

i współdziałania w grupie, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwijanie szacunku dla wspólnego dobra, konstruktywne spędzanie czasu wolnego;

- kultywowanie zwyczajów świątecznych (uwrażliwienie na zachowanie dorocznych tradycji, zwyczajów, obyczajów, obrzędów) , sztuka ludowa i użytkowa;

W toku pracy koła uwzględnione są potrzeby uczniów. Zajęcia przebiegają zgodnie z zasadami przystępności – przekazywane wiadomości są zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych. Przekaz nauczyciela jest poparty przykładami i ćwiczeniami, stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych. W związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.galeria 1

podstrona w budowie

galeria 2

podstrona w budowie

galeria 3

podstrona w budowie


Wybierz język / translate »