zajęcia pozalekcyjne – koło plastyczne


/

zajęcia pozalekcyjne – koło plastyczneLoading…

koło plastyczne

prowadzący: Andrzej Szczygielski


Oni nigdy nie będą rozumieli, co to jest malarstwo, w ich pojęciu postac chłopa uprawiającego ziemię, kilka zaoranych bruzd, trochę piasku, trochę morza, czy kawałek nieba nie będą nigdy tematem dla malarza. A motywy te są wprawdzie trudne, ale jednocześnie tak piękne, że warto poświęcic całe życie, aby wyrazic zawartą w nich poezję.

Vincent Van Gogh


To, co mi się w życiu podoba, podoba mi się bardziej, niż mi się nie podoba to, co mi się nie podoba.

Józef Marian Chełmoński (1849–1914)


Jeśli jesteś przeciętny, nawet jeżeli usiłujesz malować bardzo, ale to bardzo źle, twoja przeciętność zostanie dostrzeżona.

Salvador Dalí


Podniosą może trochę krzyku nieprzyjaciele błękitu i różu, gdyż to właśnie jest ten blask, ta feeria świetlna, którą usiłuję oddać, ci zaś, co nie widzieli tego kraju [Włoch], okrzykną to – jestem pewien – za nieprawdopodobne, chociaż ja jeszcze nie dałem tej prawdziwej siły właściwego tonu: wszystko jest tam jak gardło gołębia i jak płomień ponczu.

Claude Monet


Koło plastyczno-techniczne rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku.


Opiekunem jest p. Andrzej Szczygielski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

Twórczość plastyczna w połączeniu z zajęciami technicznymi jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji – jest początkiem poszukiwania własnego stylu.

Zajęcia plastyczno-techniczne dają możliwość różnorodnych talentów uczniów, mają walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.

Na zajęciach panuje swobodna atmosfera, dowolność wyboru tematu lub określonego. Zagadnienia związane z realizacją tematów przedstawiane są za pomocą środków malarskich oraz projektowanie przestrzennych form użytkowych, wykonywanie elementów zdobniczych. Różnego rodzaju prace mają dla młodzieży następujące działania: diagnostyczne, terapeutyczne, stymulujące rozwój.

Plan działania opiera się na przygotowaniu uczniów do aktywnego, kulturalnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz doskonaleniu twórczości plastyczno-techniczej. Dodatkowo zajęcia takie rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.

Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych uczniów – młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Prace plastyczne są ozdobą szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych. Wymagają pracowitości, precyzji, pracochłonne. Następuje daleko terminowe wytwarzanie prac i elementów dekoracyjnych, potrzebne są duże ilości. Uczniowie uczestniczą w prowadzeniu kroniki szkolnej. Na zajęciach uczeń ma szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, ma możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania. Założenia koła plastyczno-technicznego w dużym zakresie wybiegają naprzeciw oczekiwaniom uczniów zainteresowanym tego typu zajęciami.

W ramach zajęć koła podlegają różne formy aktywności uczniów:

- działalność plastyczna indywidualna – dobór kompozycji i środków wyrazu, metoda praktycznego działania – warsztaty plastyczno-techniczne, metoda pokazu i obserwacji, metoda wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej, wprowadzenie w świat kultury i sztuki;

- kreatywność – sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, doskonalenie sprawności

i twórczości plastycznej, rozwijanie myślenia i zainteresowań, aktywizacja miłośników sztuk pięknych, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych, wychowanie plastyczne;

- własna interpretacja problemu plastycznego;

- praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja,wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;

- wzrost poczucia integracji ze szkołą – tworzenie elementów dekoracji i dekorowanie pomieszczeń, tworzenie wystaw, galerii prac uczniowskich;

- wzrost poczucia własnej wartości, poczucie wiary we własne możliwości i pewności siebie, udział w konkursach, włączenie w przygotowania opraw plastycznych imprez szkolnych;

- poczucie odpowiedzialności za wspólną pracę, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie

i współdziałania w grupie, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwijanie szacunku dla wspólnego dobra, konstruktywne spędzanie czasu wolnego;

- kultywowanie zwyczajów świątecznych (uwrażliwienie na zachowanie dorocznych tradycji, zwyczajów, obyczajów, obrzędów) , sztuka ludowa i użytkowa;

W toku pracy koła uwzględnione są potrzeby uczniów. Zajęcia przebiegają zgodnie z zasadami przystępności – przekazywane wiadomości są zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych. Przekaz nauczyciela jest poparty przykładami i ćwiczeniami, stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych. W związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.galeria 1

podstrona w budowie

galeria 2

podstrona w budowie

galeria 3

podstrona w budowie