zajęcia pozalekcyjne – klub obywatelski

Klub Obywatelski

opiekunka Klubu:  Iwona Bąkowska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Celem działalności Klubu Obywatelskiego  jest zachęcenie  młodych ludzi  do aktywności społecznej i obywatelskiej poprzez realizację projektów społecznych

Korzyści dla uczestników: 

 • rozwijanie kompetencje społecznych takich, jak radzenie sobie ze złożonością rzeczywistości i podejmowanie krytycznej refleksji nad światem, w którym żyjemy
 • zdobywanie umiejętność wyrażania własnego zdania i rozumienia różnych punktów widzenia
 • wzmocnienie kompetencji obywatelskich
 • rozwijanie krytycznego  myślenia, a także umiejętności formułowania argumentów
 • poznanie ciekawych ludzi i miejsc

Klub współpracuje m.in. z:

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Polską Akcją Humanitarną
 • Stowarzyszeniem im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Instytutem Pamięci Narodowej
 • Polskim Towarzystwem Historycznym
 • Muzeum Polin

Największe sukcesy Klubu to:

 • trzykrotne (2016,2017,2018 r.)  zdobycie 3. miejsce w  turniejach debat oksfordzkich w ramach projektu „TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO NA POMORZU”, realizowanego przez FUNDACJĘ MIKROAKADEMIA z Gdańska
 • uzyskanie tytułu „Szkoły Humanitarnej”  w 2018 r. -zrealizowanie projektu PAH
 • udział w posiedzeniach  Sejmu Dzieci i Młodzieży w  2012 r. i 2014 r.

Ponadto:

 • udział w olimpiadach i konkursach tematycznie związanych z integracją europejską, tematyką samorządową
 • udział w warsztatach organizowanych przez organizacje działajcie na rzecz edukacji
 • realizacja projektów o tematyce europejskiej, obywatelskiej, samorządowej
 • organizacja szkolnych debat oksfordzkich


Wybierz język / translate »