zajęcia pozalekcyjne – fakultety dla maturzystów


Loading…

zajęcia fakultatywne z języka polskiego

prowadzący: Halina Konkel


Możliwość utrwalenia oraz poszerzenia wiedzy nabytej w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Rozwiązywanie testów, pisanie wypracowań, zadania na egzamin ustny.
Możliwość rozwijania umiejętności kluczowych, m. in. komunikowania się, rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, łączenia i porządkowania wiedzy, organizowania i oceniania własnej pracy.
Analiza matury próbnej – umiejętność zdiagnozowania stanu swojej wiedzy oraz wykorzystywanie jej do dalszych działań.


Wracamy po wakacjach 😉


Wybierz język / translate »