Ubezpieczenie NNW


/

Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2021/2022


Szanowni Państwo, Rodzice, Prawni opiekunowie uczniów,
uprzejmie informuję, że Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022.

Z przedłożonych ofert wyłoniono firmę Ergo Hestia S.A.

W tym roku zaproponowano 2 warianty :

wariant 1:
Suma ubezpieczenia: 18.000,00 zł
Wysokość składki wynosi 39,00 zł (rodzeństwo w szkole: 26,00 zł, tj. 39 + 26 = 65 zł).

wariant 2:
Suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
Wysokość składki wynosi 43,00 zł (rodzeństwo w szkole: 30,00 zł, tj. 43 + 30 = 73 zł).


Wpłaty na ubezpieczenie prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe:
63 1140 1153 0000 2179 0800 1003 M-Bank
koniecznie podając w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą (zakres ubezpieczenia przedstawia Załącznik nr 1).


Ponadto możecie Państwo samodzielnie dokonać wyboru ubezpieczyciela, ponieważ w obecnym stanie prawnym rodzice decydują dobrowolnie o umowie ubezpieczenia od NNW.


Wybierz język / translate »