Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2022/2023


Oferta ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok szkolny 2022/2023, oraz ogólne warunki dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Ubezpieczyciel: Ergo Hestia S.A.

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

W tym roku proponujemy 2 warianty :

I. Suma ubezpieczenia: 20 000 zł – Składka roczna 45 zł (rodzeństwo 31 zł tj. 45+31= 76 zł)

II. Suma ubezpieczenia: 25 000 zł – Składka roczna 49 zł (rodzeństwo 35 zł: 49+35= 84 zł)

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

63 1140 1153 0000 2179 0800 1003 MBank

podając w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę (warunek konieczny).


Wybierz język / translate »