Technik organizacji turystyki


/

Technik organizacji turystyki


Technik organiacji turystyki


Pasjonuje Cię podróżowanie i uwielbiasz poznawać nowe miejsca? To najwyższy czas podjąć decyzję o wyborze ciekawego zawodu. Wybierając zawód technik obsługi
turystycznej nauczysz się w sposób praktyczny zasad programowania, kalkulowania i zamawiania świadczeń oraz poznasz metodykę pracy przewodnika i pilota. W trakcie zajęć terenowych poznasz rynek usług turystycznych oraz nauczysz się jak przygotować atrakcyjną ofertę. W ramach zajęć sprawdzisz się jako animator czasu wolnego i potencjalny rezydent w hotelu. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne będziesz mógł wykorzystać w wycieczkach edukacyjno – krajoznawczych, które są realizowane cyklicznie na początku każdego roku szkolnego (Polska Pd, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy, Skandynawia, Chorwacja,Bośnia i Hercegowina). Będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie z problemowymi i awaryjnymi sytuacjami w czasie komunikacji interpersonalnej i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Praktyki realizowane są w Polsce i zagranicą (Włochy/Anglia) w biurach podróży, obiektach noclegowych, informacjach turystycznych i innych podmiotach, świadczących usługi turystyczne

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł w zawodzie „technik organizacji turystyki” będziesz miała/ł
możliwość podjęcia pracy w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji jako pilot, przewodnik,
animator czasu wolnego.Wybierz język / translate »