Szkoła branżowaBranżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

oraz oddział integracyjny w zawodach:

pracownik pomocniczy gastronomii

(dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)


.
.Wybierz język / translate »