Szkoła branżowa


/

Szkoła branżowaLoading…

Klasa wielozawodowa

wybierz zawód dla siebie

 • piekarz,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • elektronik,
 • krawiec,
 • przetwórca mięsa,
 • przetwórca ryb,
 • kelner,
 • pracownik obsługi hotelowej,
 • elektromechanik,
 • automatyk,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter jachtów i łodzi,
 • tapicer,
 • cukiernik,
 • ślusarz

Wybierając naukę w klasie wielozawodowej:

 • uczysz się zawodu u wybranego pracodawcy, z którym podpisujesz umowę,
 • będziesz tzw. pracownikiem młodocianym, który otrzymuje miesięczne wynagrodzenie od pracodawcy,
 • uczysz się w szkole przedmiotów ogólnokształcących w wymiarze 3 dni w tygodniu w klasie I i II oraz 2 dni w tygodniu w klasie III.
 • okres nauki wlicza się do stażu pracy,
 • masz możliwość dalszej nauki
 • szkoła może pomóc Ci w wyborze pracodawcy, u którego będziesz realizował praktyczną naukę zawodu
 • będziesz przygotowana/y do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności.

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin czeladniczy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie: czeladnik w danym zawodzie

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Możesz wybrać jeden z w/w zawodów.