Strefa rodzica


/

Strefa rodzica


Organizacja roku szkolnego

zebrania z rodzicami, dni wolne od zajęć, itp

Rada rodziców

skład rady, rozporządzenia, itp

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

zakres pomocy, kontakt, itp

Pomoc materialna

regulaminy i kryteria, wnioski, itp