Rada rodziców


/

Rada rodziców


Szanowni Państwo !


W Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Jest to instytucja wspomagająca pracę szkoły na wielu różnych płaszczyznach.

Dofinansowujemy, między innymi, wyjazdy uczniów naszej szkoły na liczne konkursy zawodowe, artystyczne, naukowe oraz olimpiady, projekty edukacyjne, a także nagrody za wybitne wyniki w nauce.

Wspieramy młodzież w ich nowych, jak i dotychczasowych, zadaniach oraz wyzwaniach, mających wpływ na całe ich przyszłe życie. Pomagamy by stali się lepsi, rozwijali swoje często ukryte talenty i pokazywali swoje możliwości.

Zebrane środki w całości wracają do naszych uczniów.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiły się przed nami nowe wyzwania i pomysły, które chcielibyśmy wprowadzić w życie.
Mając na uwadze dalszą dobrą współpracę, pragniemy zachęcić wszystkich do udziału w pracach Rady Rodziców oraz udzielnie jej moralnego i finansowego wsparcia.

Wpłaty w wysokości 20 zł na cały rok (rodzeństwo w naszej szkole 10zł) można wpłacać w kasie szkoły, a także przelewem na nasze konto:
Bank Spółdzielczy, numer konta: 17 9315 0004 0050 9213 2000 0010,
w tytule umieszczając: „Wpłata na Radę Rodziców” imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Dziękujemy i pozdrawiamy
Prezydium Rady Rodziców


Realizacja środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wszystko o Ubezpieczeniu Hestia Biznes

Zgłoszenie wypadku – druk/wniosek

Składka na Ubezpieczenie NNW wynosi 36zł za cały rok szkolny (rodzeństwo w naszej szkole 25zł)

ubezpieczyciel: ERGO HESTIA,
Nr polisy: 903013127816
suma ubezpieczenia: 15.000zł

Po zakończonym leczeniu proszę zgłaszać się do kasy szkoły po wniosek do wypłaty odszkodowania