Pracownik pomocniczy gastronomii

pracownik pomocniczy gastronomii


Kierunek przeznaczony dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.


Pracownik pomocniczy gastronomii – wykonuje prace pomocnicze w obiektach świadczących usługi gastronomiczne:

1) wykonuje czynności porządkowe w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;

2) realizuje prace związane z przechowywaniem żywności;

3) wykonuje prace pomocnicze w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego;

4) wykonuje czynności pomocnicze związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych;

5) wykonuje prace pomocnicze w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.

Uzyskane kwalifikacje w zawodzie: HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

Wybierając naukę w tym zawodzie:

    • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
    • masz możliwość dalszej nauki,
    • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.


kliknij slide, by zmienić zawód…


Wybierz język / translate »