Organizacja roku szkolnego


/

Organizacja roku szkolnego


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:
• Godz. 9.00 klasy z kontynuacji
• Godz. 10.00 klasy 1 SP
• Godz. 10.30 klasy 1 G

I semestr trwa od 1 września do 13 grudnia 2019 r.
II semestr od 16 grudnia 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. (24 kwietnia 2020 r. maturzyści)

Spotkania z rodzicami

• 10 i 11 września 2019
• 19 listopada 2019 (w klasach 4 informowanie o projektowanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych)
• 7 stycznia 2020 (poklasyfikacyjne)
• 24 marca 2020 (w kl.4 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
• 19 maja 2020 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)

Klasyfikacja I semestr

• projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 12 do 15 listopada 2019 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
• wystawienie ocen za I semestr od 9 do 13 grudnia 2019 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji w tygodniu)
• rada klasyfikacyjna 17 grudnia 2019 – godz. 16.00
• rada podsumowująca 1 semestr 3 stycznia 2020 – godz. 9.00

Przerwa świąteczna i ferie

• zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: od 23 – 31 grudnia 2019 r
• ferie zimowe: od 13 – 26 stycznia 2020 r.
• wiosenna przerwa świąteczna: od 09 – 14 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja klas maturalnych:

• projektowanie ocen: od 16 do 20 marca 2020
• wystawianie ocen: 06 kwietnia 2020
• rada klasyfikacyjna: 14.04.2020 r. godz. 16.00
• zakończenie zajęć: 24.04. 2020 r.
• rozdanie świadectw: 24.04.2020

Klasyfikacja klas promocyjnych:

• projektowanie ocen: od 11 do 15 maja 2020
• wystawianie ocen: 08.06.do 10.06.2020 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 16.06.2020 r.
• zakończenie zajęć: 26.06. 2020 r.
• rozdanie świadectw: 26.06.2020 r.

Egzamin maturalny:


• część ustna
– język polski od 7 do 22 maja 2020
– języki obce nowożytne od 4 do 22 maja 2020 r. z wyłączeniem 10 i 17 maja 2020


• część pisemna:
– 4 maja- język polski PP/PR
– 5 maja – matematyka PP
– 6 maja- j. angielski PP/PR
– 7 maja- matematyka PR
– 8 maja- biologia PP/PR/, wos
– 11 maja- chemia PPR/informatyka
– 12 maja- j. niemiecki PP/PR
– 13 maja- geografia PPR/historia sztuki PPR
– 14 maja- język rosyjski PPR
– 15 maja – język francuski PPR
– 18 maja – fizyka PPR/ historia PPR
– 19 maja – język hiszpański PPR
– 20 maja – język włoski PPR

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:


sesja zimowa:
• Etap pisemny:
10 stycznia 2020 r. – T15; E20;T12;E07;E24; E14; T14.
• Etap praktyczny:
9 stycznia „d” i od 11 do 15 lutego 20120 r. w; wk; dk


sesja letnia:
• Etap pisemny:
23 czerwca 2020 r. – T11; T13; E08; E06; T06; T04; E12; E13; E15
Etap praktyczny:
22 i od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie: 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 24-25 sierpnia 2020
Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 26 sierpnia 2020 r. godz. 9.00