Organizacja roku szkolnego


/

Organizacja roku szkolnego


Zebrania:

Zebrania z rodzicami

 • 20 listopada 2018 r. (końcoworoczne dla przedmiotów zawodowych)
 • 08 stycznia 2019 r. (poklasyfikacyjne)
 • 26 marca 2019 r. (końcoworoczne dla przedmiotów ogólnokształcących)

 • Pierwszy semestr trwa od 3 września do 14 grudnia 2018 r.

  Projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 12 do 16 listopada 2018 r.

  Wystawienie ocen za I semestr – od 10 do 14 grudnia 2018 r.

  Drugi semestr trwa od 17 grudnia 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r. (uroczyste pożegnanie absolwentów)

  Projektowanie ocen końcoworocznych klas programowo najwyższych od 18 do 22 marca 2019 r.

  Wystawienie ocen końcoworocznych dla klas programowo najwyższych od 8 do 12 kwietnia 2019 r.


  Dni wolne:

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12-31.12.2018
 • Ferie zimowe: 10.02-24.02.2019
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04-23.04.2019
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 11.2018, 01.2019