Organizacja roku szkolnego 2020-2021


/

Organizacja roku szkolnego 2020-2021


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:
• Godz. 9.00 klasy II
• Godz. 10.00 klasy III
• Godz. 11.0 0 klasy I
• Godz. 13.00 klasy IV

I semestr trwa od 1 września do 11 grudnia 2020 r.
II semestr od 12 grudnia 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. (30 kwietnia 2021 r. maturzyści)

Spotkania z rodzicami

• 14 i 15 września 2020
• 17 listopada 2020 (w klasach 4 informowanie o projektowanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych)
• 15 grudnia 2020 (lub 7 stycznia 2021) (poklasyfikacyjne)
• 23 marca 2021 (w kl.4 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
• 18 maja 2021 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)

Klasyfikacja I semestr

• projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 09 do 13 listopada 2020 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
• wystawienie ocen za I semestr od 04 do 10 grudnia 2020 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji w tygodniu)
• rada klasyfikacyjna 11 grudnia 2020 – godz. 16.00
• rada podsumowująca 1 semestr 30 grudnia 2020 – godz. 9.00
• spotkania z rodzicami 15 grudnia 2020 r. – godz. 16.00 (poklasyfikacyjne)

Przerwa świąteczna i ferie

• zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: od 23 – 31 grudnia 2020 r.
• ferie zimowe: od 04 – 17 stycznia 2021 r. (aktualizacja)
• wiosenna przerwa świąteczna: od 01 – 06 kwietnia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Aktualizacja

W Technikum nr 1:
– 04 maja 2021 r. – matura
– 05 maja 2021 r. – matura
– 06 maja 2021 r. – matura
– 07 maja 2021 r. – matura
– 04 czerwca 2021 r.
– 21 czerwca 2021 r. egzamin
– 22 czerwca 2021 r. egzamin
– 23 czerwca 2021 r.
– 24 czerwca 2021 r.

W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi:
– 04 maja 2021 r. – matura
– 05 maja 2021 r. – matura
– 06 maja 2021 r. – matura
– 07 maja 2021 r. – matura
– 04 czerwca 2021 r.
– 22 czerwca 2021 r. egzamin

Zmiany są związane z ustaleniem nowego terminu ferii zimowych na podstawie 11ge rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Klasyfikacja klas maturalnych:

• projektowanie ocen: od 15 do 19 marca 2021
• 23 marca 2021 (w klasach 4 informowanie rodziców o projektowanych ocenach końcowych)
• wystawianie ocen: od 12.04 do 16 kwietnia 2021 ( do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 20.04.2021 r. godz. 16.00
• zakończenie zajęć: 30.04. 2021 r.
• rozdanie świadectw: 30.04.2021

Klasyfikacja klas promocyjnych:

• projektowanie ocen: od 10 do 14 maja 2021
• informowanie rodziców o projektowanych ocenach: 18 maja 2021 r.
• wystawianie ocen: 07.06.do 11.06.2021 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 15.06.2021 r.
• zakończenie zajęć: 25.06. 2021 r.
• rozdanie świadectw: 25.06.2021 r.

Egzamin maturalny:


• część ustna
– język polski od 7 do 20 maja 2021
z wyłączeniem 09 i 16 maja 2021


• część pisemna:
– 4 maja- język polski PP/kult. ant.
– 5 maja – matematyka PP
– 6 maja- j. angielski PP/PR hist. szt.
– 7 maja- j. angielski PR/ PR filozofia
– 10 maja – j. polski PR
– 11 maja- matematyka PR/wos PR
– 12 maja- biologia PR/j.franc.PR
– 13 maja- geografia PR/j. obce PP
– 14 maja- chemia PR/ j. niem. PR
– 17 maja – historia PR/ j. ros. PR
– 18 maja – fizyka PR/ j. hiszp. PR
– 19 maja – informatyka PR/ j. wł. PR
– 20 maja – język mniejszości PP/PR

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:


sesja zimowa:
• Etap pisemny:
12 stycznia 2021 r.
• Etap praktyczny:
11 stycznia „d” i od 13 stycznia do 19 lutego 2021r. w; wk; dk


sesja letnia:
• Etap pisemny:
22 czerwca 2021 r.
Etap praktyczny:
21, od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 24 sierpnia 2021 godz. 9.00 (Ustny: 23-24 sierpnia 2021 r. )
Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 25 sierpnia 2021 r. godz. 9.00


Wybierz język / translate »