Organizacja roku szkolnego 2022-2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:
• Godz. 9.00 klasy I
• Godz. 11.00 klasy II i III
• Godz. 12.00 klasy IV aula i sale lekcyjne

I semestr trwa od 1 września do 16 grudnia 2022 r.
II semestr od 19 grudnia 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. (28 kwietnia 2023 r. maturzyści)

Spotkania z rodzicami

• 13 i 14 września 2022
• 22 listopada 2022 (w klasach 4 informowanie o projektowanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych)
• 03 stycznia 2023 (poklasyfikacyjne)
• 28 marca 2023 (w kl.4 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
• 23 maja 2023 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)

Klasyfikacja I semestr

• projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 14 do 18 listopada 2022 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
• wystawienie ocen za I semestr od 07 do 14 grudnia 2022 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji w tygodniu)
• rada klasyfikacyjna 16 grudnia 2022 – godz. 16.00
• spotkania z rodzicami 03 stycznia 2023 r. – godz. 16.00 (poklasyfikacyjne)
• rada podsumowująca 1 semestr 29 grudnia 2022 – godz. 09.00

Przerwa świąteczna i ferie

• zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 23 – 31 grudnia 2022 r.
• ferie zimowe: od 16 – 29 stycznia 2023 r
• wiosenna przerwa świąteczna: od 06 – 11 kwietnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Technikum i Branżowa Szkoła:
• 31 października 2022 r.
• 09 stycznia 2023 r. egzamin zawodowy
• 10 stycznia 2023 r. egzamin zawodowy
• 02 maja 2023 r.
• 04 maja 2023 r. – matura – j. polski
• 05 maja 2023 r. – matura – j. angielski
• 08 maja 2023 r. – matura – matematyka
• 01 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy
• 02 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy
• 09 czerwca 2023 r

Klasyfikacja klas maturalnych:

• projektowanie ocen: od 20 do 24 marca 2023
• wystawianie ocen: od 17.04 do 21 kwietnia 2023r. ( do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 25.04.2023 r. godz. 16.00
• zakończenie zajęć: 28.04. 2023 r.
• rozdanie świadectw: 28.04.2023 r.

Klasyfikacja klas promocyjnych:

• projektowanie ocen: od 15 do 19 maja 2023 r.
• wystawianie ocen: 12.06.do 15.06.2023 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 20.06.2023 r.
• zakończenie zajęć: 23.06. 2023 r.
• rozdanie świadectw: 23.06.2023 rr.

Egzamin maturalny:


• część ustna
– język polski od 10 do 23 maja 2023


• część pisemna:
– 4 maja- język polski PP
– 5 maja – język angielski PP/ j. niemiecki PP
– 8 maja- matematyka PP / j. hiszpański
– 9 maja – j. angielski PR/ filozofia PR
– 10 maja- wos PR/j. niemiecki PR
– 11 maja- biologia PR/j. rosyjski
– 12 maja- matematyka PR/j. francuski
– 15 maja- chemia PR/ historia muzyki
– 16 maja – geografia PR/ j. mniej. PP
– 17 maja – j. polski PR / j. mniej. PR
– 18 maja – historia PR/ j. włoski PR
– 19 maja – fizyka PR/ historia sztuki
– 22 maja – fizyka PR/historia sztuki PR
– Wydanie świadectw i aneksów o wynikach

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:


• sesja zimowa:
od 10 -23 stycznia 2023 r. wg harmonogramu
Termin dodatkowy: 1-2 luty 2023 r.
• sesja letnia:
01-19 czerwca 2023 r.
Termin dodatkowy: 22-29 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie: 24 czerwca- 31 sierpnia 2023 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 22 sierpnia 2023 godz. 9.00 (Ustny: 21 sierpnia 2023 r.)
Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 23 sierpnia 2023 r. godz. 9.00


Wybierz język / translate »