Organizacja roku szkolnego 2021-2022


/

Organizacja roku szkolnego 2021-2022


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Inauguracja roku szkolnego:
• Godz. 9.00 klasy II
• Godz. 10.00 klasy III
• Godz. 11.00 klasy I
• Godz. 13.00 klasy IV

I semestr trwa od 1 września do 12 grudnia 2021 r.
II semestr od 13 grudnia 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. (29 kwietnia 2022 r. maturzyści)

Spotkania z rodzicami

• 14 i 15 września 2021
• 16 listopada 2021 (w klasach 4 informowanie o projektowanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych)
• 14 grudnia 2021 (poklasyfikacyjne)
• 15 marca 2021 (w kl.4 informowanie o projektowanych ocenach końcowych)
• 17 maja 2021 (informowanie o projektowanych ocenach w klasach promocyjnych i branżowych)

Klasyfikacja I semestr

• projektowanie ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych od 03 do 09 listopada 2021 (na ostatniej lekcji danego przedmiotu w tygodniu)
• wystawienie ocen za I semestr od 03 do 09 grudnia 2021 do godz. 17.00 (na ostatniej lekcji w tygodniu)
• rada klasyfikacyjna 10 grudnia 2021 – godz. 16.00
• spotkania z rodzicami 14 grudnia 2021 r. – godz. 16.00 (poklasyfikacyjne)
• rada podsumowująca 1 semestr 04 stycznia 2022 – godz. 16.00

Przerwa świąteczna i ferie

• zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia: 23 – 31 grudnia 2021 r.
• ferie zimowe: od 14 – 27 lutego 2022 r
• wiosenna przerwa świąteczna: od 14 – 19 kwietnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Aktualizacja

W Technikum nr 1:
• 10 stycznia 2021 r. egzamin
• 11 stycznia 2022 r. egzamin
• 02 maja 2022 r.
• 04 maja 2022 r. – matura
• 05 maja 2022 r. – matura
• 06 maja 2022 r. – matura
• 17 czerwca 2022 r.
• 01 czerwca 2022 r.- egzamin
• 02 czerwca 2022 r. – egzamin
• 1 dzień w czerwcu na egzamin p.

W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi:
• 11 stycznia 2022 r.
• 02 maja 2022 r.
• 04 maja 2022 r.
• 05 maja 2022 r.
• 06 maja 2022 r.
• 17 czerwca 2022 r.

Klasyfikacja klas maturalnych:

• projektowanie ocen: od 07 do 11 marca 2022
• wystawianie ocen: od 05.04 do 12 kwietnia 2022r. ( do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 13.04.2022 r. godz. 16.00
• zakończenie zajęć: 29.04. 2022 r.
• rozdanie świadectw: 29.04.2022 r.

Klasyfikacja klas promocyjnych:

• projektowanie ocen: od 09 do 13 maja 2022
• wystawianie ocen: 06.06.do 10.06.2022 (na ostatniej lekcji w tygodniu do 17.00)
• rada klasyfikacyjna: 14.06.2022 r.
• zakończenie zajęć: 24.06. 2022 r.
• rozdanie świadectw: 24.06.2022 r.

Egzamin maturalny:


• część ustna
– język polski od 18 do 20 maja 2022


• część pisemna:
– 4 maja- język polski PP/łac.kult. ant.PR
– 5 maja – matematyka PP
– 6 maja- j. angielski PP/PP j. niemiecki
– 9 maja- j. angielski PR/ PR filozofia
– 10 maja – j. polski PR/ francuski PR
– 11 maja- matematyka PR/hiszpański
– 12 maja- biologia PR/j. rosyjski
– 13 maja- wos PR/j. niemiecki PR
– 16 maja- chemia PR/ j. włoski. PR
– 17 maja – historia PR/ j. mniej. PP
– 18 maja – geografia PR/ j. mniej. PR
– 19 maja – fizyka PR/ historia sztuki PR
– 20 maja – informatyka PR/ kaszubski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:


• sesja zimowa:
od 10 -23 stycznia 2022 r. wg harmonogramu
• sesja letnia:
01-19 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego dla klas promocyjnych i kończących SBIzOI: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie: 25 czerwca- 31 sierpnia 2022 r.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne: 23 sierpnia 2022 godz. 9.00 (Ustny: 23-24 sierpnia 2022 r.)
Egzaminy poprawkowe przedmiotowe: 24 sierpnia 2022 r. godz. 9.00


Wybierz język / translate »