Matura


/

Matura


ważne informacje:


Aktualizacja 2021.09.27

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna 2021/2022
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu maturalnego w „Formule 2022”
Komunikat o harmonogramie w roku 2022
Komunikat o dostosowaniach w roku 2022
Komunikat o przyborach w roku 2022
Komunikat o egzaminie z informatyki w roku 2022
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022
Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEOKomunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.


Na podstawie:
– art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
– § 11kx i § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)


Wybierz język / translate »