Konkurs hotelarski

Zdjęcie przedstawia dekorację z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia uczennice po konkursie
Zdjęcie przedstawia nauczycieli i uczniów
Zdjęcie przedstawia nauczycielkę z mikrofonem
Zdjęcie przedstawia restaurację z gośćmi
Zdjęcie przedstawia restaurację z gośćmi
Zdjęcie przedstawia uczennice i nauczycieli podczas rozmowy
Zdjęcie przedstawia jury konkursu
Zdjęcie przedstawia nagrody
Zdjęcie przedstawia telefon fotografujący recepcję hotelu
Zdjęcie przedstawia nauczycieli przy stole
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, uczniów i nauczycieli podczas rozdania nagród
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2022/2023
aktualizacja: 28.09.2022


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 15 marca 2023 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 01.12.2022)
II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2022 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 15 marca 2023 r. w lub w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka lub Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 w przypadku ograniczeń z powodu COVID -19.
2) W przypadku organizacji konkursu w hotelu uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie po przeprowadzeniu konkursu z 15 marca na 16 marca 2022 r. Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 150 zł (koszt dla jednej osoby). Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek w przeddzień konkursu. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

plik pdf

Załącznik nr 1

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2

zgłoszenie językowe

Załącznik nr 3

kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Załącznik nr 5

kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Załącznik nr 6

protokół przebiegu konkursu: Etap I – eliminacje

.


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY

Zdjęcie promuje KO Gdańsk
Zdjęcie przedstawia logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
Zdjęcie przedstawia logo miasta Słupsk
Zdjęcie promuje Grand Lubicz
Zdjęcie promuje Jantar hotel wellness&spa
Zdjęcie przedstawia logo Mercure Hotels
Zdjęcie promuje Sound Garden


Archiwum

W archiwum znajdziesz najważniejsze wydarzenia z lat ubiegłych: przebieg konkursów, laureaci, fotogalerie, regulaminy


Wybierz język / translate »