Konkurs hotelarski


/

Konkurs hotelarskiMistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2020


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 17-18 marca 2020 r. (półfinał i finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.


Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika)
II etap – półfinał – 15 uczestników z całego kraju (zadania praktyczne w ZSEL w Słupsku)
III etap– finał – 9 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II i III etap:
1) Konkurs odbędzie się 17-18 marca 2020 r. w Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 oraz w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie zgodnie z programem.

3) Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 300 zł (dla całego zespołu z danej szkoły).
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu proszę wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2020” do dnia 02 marca 2020 r.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

4) W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych noclegów w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek.
W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu.
Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

o konkursie – pismo przewodnie

Regulamin Konkursu Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2020

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 – wybór języka

Załącznik nr 3 – Kryteria – autoprezentacja

Załącznik nr 4 – obsługa gościa w języku obcym

Załącznik nr 5 – obsługa konsumenta

Załącznik nr 6 – obsluga gościa w recepcji

Załącznik nr 7 – protokół z I etapu


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY


Archiwum

przebieg konkursów, laureaci, fotogalerie, regulaminy

W archiwum znajdziesz najważniejsze wydarzenia z lat ubiegłych