Konkurs hotelarski


/

Konkurs hotelarskiMistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021/2022
aktualizacja: 30.09.2021


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 16 marca 2022 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 02.12.2021)
II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2021 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 16 marca 2022 r. w lub w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka lub Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 w przypadku ograniczeń z powodu COVID -19.
2) W przypadku organizacji konkursu w hotelu uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie po przeprowadzeniu konkursu z 16 marca na 17 marca 2022 r. Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 300 zł (dla jednego zespołu z danej szkoły – uczestnik + opiekun). Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek w przeddzień konkursu. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

plik pdf

Załącznik nr 1

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2

zgłoszenie językowe

Załącznik nr 3

kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Załącznik nr 5

kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Załącznik nr 6

protokół przebiegu konkursu: Etap I – eliminacje

.


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY


Archiwum

W archiwum znajdziesz najważniejsze wydarzenia z lat ubiegłych: przebieg konkursów, laureaci, fotogalerie, regulaminy


Wybierz język / translate »