Konkurs hotelarski


/

Konkurs hotelarskiMistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 21.12.2020

Wyniki przeprowadzonego Etapu I –eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który się odbył dnia 4 grudnia 2020 r.

plik pdf


.
.


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 13.10.2020

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 18 marca 2021 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 04.12.2020)
II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)


Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://kwh.zselektryk.slupsk.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).


Organizacja konkursu II etapu:
Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

plik pdf

Załącznik nr 1

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2

zgłoszenie językowe

Załącznik nr 3

kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Załącznik nr 5

kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Załącznik nr 6

protokół przebiegu konkursu: Etap I – eliminacje

.


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY


Archiwum

W archiwum znajdziesz najważniejsze wydarzenia z lat ubiegłych: przebieg konkursów, laureaci, fotogalerie, regulaminy