Konkurs hotelarski – Archiwum

Zdjęcie przedstawia dekorację z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia uczennice po konkursie
Zdjęcie przedstawia nauczycieli i uczniów
Zdjęcie przedstawia nauczycielkę z mikrofonem
Zdjęcie przedstawia restaurację z gośćmi
Zdjęcie przedstawia restaurację z gośćmi
Zdjęcie przedstawia uczennice i nauczycieli podczas rozmowy
Zdjęcie przedstawia jury konkursu
Zdjęcie przedstawia nagrody
Zdjęcie przedstawia telefon fotografujący recepcję hotelu
Zdjęcie przedstawia nauczycieli przy stole
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, uczniów i nauczycieli podczas rozdania nagród
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021/2022
aktualizacja: 04.01.2022

Wyniki przeprowadzonego Etapu I – eliminacji

plik pdf

.


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021/2022
aktualizacja: 30.09.2021


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 16 marca 2022 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 02.12.2021)
II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2021 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II etapu:
1) Konkurs odbędzie się 16 marca 2022 r. w lub w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka lub Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 w przypadku ograniczeń z powodu COVID -19.
2) W przypadku organizacji konkursu w hotelu uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie po przeprowadzeniu konkursu z 16 marca na 17 marca 2022 r. Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 300 zł (dla jednego zespołu z danej szkoły – uczestnik + opiekun). Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek w przeddzień konkursu. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor ZSEL
Aldona Pląska

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

plik pdf

Załącznik nr 1

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2

zgłoszenie językowe

Załącznik nr 3

kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Załącznik nr 5

kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Załącznik nr 6

protokół przebiegu konkursu: Etap I – eliminacje

.


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY

Zdjęcie promuje KO Gdańsk
Zdjęcie przedstawia logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
Zdjęcie przedstawia logo miasta Słupsk
Zdjęcie promuje Grand Lubicz


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 19.03.2021


Mistrzowie hotelarstwa….


18 marca 2021 r. w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku odbył się po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs „ Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

Konkurs bazuje na XII – letnim doświadczeniu szkoły w organizacji międzyszkolnego konkursu, o tej samej tematyce.

Konkurs odbył się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

W trakcie organizacji konkursu przestrzegano przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Do II etapu konkursu – finału zakwalifikowało się 13 uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Swój udział potwierdziło 10 uczestników z takich miejscowości jak: Dąbrowa Górnicza, Siedlce, Gdynia, Kwidzyn, Chojna i Słupsk.

W pierwszej kolejności uczestnicy dokonali autoprezentacji, 9 najlepszych zostało zakwalifikowanych do drugiej konkurencji, która polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi konsumenta, następnie najlepsza 6 wzięła udział w konkurencji rozstrzygającej, dotyczącej obsługi gościa hotelowego w języku obcym.

W jury zasiedli:
1. Mateusz Bożek – Manager Gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce;
2. Ewelina Jażdżewska – General Director Hotelu Grand Lubicz w Ustce;
3. Anna Ćwigoń – Słomkowska Dyrektor Hotelu „Jantar” w Ustce;
4. Jonatan Jurgiewicz – Front Office Manager w Hotelu Grand Lubicz w Ustce.

Dla laureatów nagrody ufundowali:

   • Grand Lubicz Hotel ***** Uzdrowisko Ustka,
   • Hotel Jantar***Ustka,
   • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
   • Dział Promocji Miasta Ustka, Stowarzyszenie Barmanów Polskich.

Tegoroczni laureaci to:

   • I miejsce – Dawid Miotk Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni,
   • II miejsce – Oliwia Stanisławska – Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku,
   • III miejsce – Sofiia Ustenko – Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.Laureatom wręczono atrakcyjne nagrody: pamiątkowy puchar, nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, voucher pobytowy -ufundowany przez Hotel***** Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, voucher pobytowy w Hotelu *** Jantar w Ustce oraz voucher w wysokości 800 zł do wykorzystania na kurs barmański ufundowany przez Stowarzyszenie Barmanów Polskich.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy podsumowanie punktacji.
Kolejność uczestników w podsumowaniu ogólnym:

Miejsce imię uczestnika nazwisko uczestnika Łączna liczba punktów
1 Dawid Miotk 328
2 Oliwia Stanisławska 324,5
3 Sofiia Ustenko 315
4 Wiktoria Klimela 291
5 Paulina Michałowska 277
6 Roksana Pluta 269
7 Emilia Gręzak 190
8 Sandra Majewska 179
9 Aleksandra Krupa 177
10 Dominika Pawluk 74

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, nauczycieli i uczniów ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu
Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, nauczycieli i uczniów ustawionych w rzędzie z okazji konkursu


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 16.03.2021

Finał konkursu tuż, tuż….

Zespół Szkół ”Elektryk” im. Noblistów Polskich jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” uprzejmie informujemy, że dnia 18 marca 2021 w siedzibie naszej szkoły odbędzie się finał konkursu. Udział zadeklarowało 10 finalistów z 13, którzy przeszli do tego etapu. Będziemy gościli uczniów i ich opiekunów z Gdyni, Chojny, Siedlec, Dąbrowy Górniczej oraz Kwidzyna. Uczniowie będą rywalizowali w trzech konkurencjach:

– autoprezentacja
– obsługa konsumenta
– obsługa gościa hotelowego w języku obcym

Jury konkursu w składzie:

1. Ewelina Jażdżewska – General Director Hotelu Grand Lubicz w Ustce
2. Mateusz Bożek – Manager Gastronomii Hotelu Grand Lubicz w Ustce
3. Anna Ćwigoń – Słomkowska Dyrektor Hotelu „Jantar” w Ustce
4. Jonatan Jurgiewicz – Front Office Manager w Hotelu Grand Lubicz w Ustce
oceni uczestników i wyłoni Mistrza Hotelarstwa roku 2021.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

– Prezydenta Miasta Słupska,
– Marszałka Województwa Pomorskiego
– Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie konkursu.


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 21.12.2020

Wyniki przeprowadzonego Etapu I –eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który się odbył dnia 4 grudnia 2020 r.

plik pdf


.
.


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2021
aktualizacja: 13.10.2020

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 18 marca 2021 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 04.12.2020)
II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)


Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://kwh.zselektryk.slupsk.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).


Organizacja konkursu II etapu:
Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.
W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

plik pdf

Załącznik nr 1

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2

zgłoszenie językowe

Załącznik nr 3

kryteria oceny autoprezentacji uczestnika

Załącznik nr 5

kryteria oceny umiejętności obsługi konsumenta

Załącznik nr 6

protokół przebiegu konkursu: Etap I – eliminacje

.


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY

Zdjęcie promuje KO Gdańsk
Zdjęcie przedstawia logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
Zdjęcie przedstawia logo miasta Słupsk
Zdjęcie promuje Grand Lubicz


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2020
aktualizacja 10.01.2020

Ogłaszamy wyniki I etapu Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”

Przypominamy szkołom o przesłanie pocztą tradycyjną oryginałów zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników. Dokumenty te należy przesłać pocztą do 14.02.2020 r. na adres organizatora:
ZSEL w Słupsku, ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk z dopiskiem:
Ogólnopolski Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”


Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do następnego etapu konkursu szkoła ma obowiązek do 14.02.2020 r. również przesłać informację (Załącznik nr 2) dotyczącą wyboru wykorzystywanego języka w II etapie – części II przez uczestnika. Do wyboru:
– język niemiecki
– język angielski


Przypominamy również o organizacji kolejnych etapach konkursu:
1) Konkurs odbędzie się 17-18 marca 2020 r. w Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku,
ul. Szczecińska 60 oraz w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.
2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie zgodnie z programem.
3) Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 300 zł (dla całego zespołu z danej szkoły). Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu proszę wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2020” do dnia 02 marca 2020 r. Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.
4) W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych noclegów w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Pismo przewodnie – wyniki I etapu kwalifikacji

plik pdf

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu

plik pdf

***
19.11.2019:


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2020


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 17-18 marca 2020 r. (półfinał i finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.


Konkurs składa się z następujących etapów:
I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika)
II etap – półfinał – 15 uczestników z całego kraju (zadania praktyczne w ZSEL w Słupsku)
III etap– finał – 9 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II i III etap:
1) Konkurs odbędzie się 17-18 marca 2020 r. w Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku, ul. Szczecińska 60 oraz w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

2) Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie zgodnie z programem.

3) Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 300 zł (dla całego zespołu z danej szkoły).
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek: BANK PEKAO S.A.37 1240 3770 1111 0010 4894 8718 Hotelu Grand Lubicz*****. W tytule przelewu proszę wpisać ”Wpłata na Ogólnopolski Konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2020” do dnia 02 marca 2020 r.
Na prośbę zainteresowanej strony, hotel wyda fakturę potwierdzającą wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

4) W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych noclegów w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek.
W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu.
Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

o konkursie – pismo przewodnie

Regulamin Konkursu Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2020

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 – wybór języka

Załącznik nr 3 – Kryteria – autoprezentacja

Załącznik nr 4 – obsługa gościa w języku obcym

Załącznik nr 5 – obsługa konsumenta

Załącznik nr 6 – obsluga gościa w recepcji

Załącznik nr 7 – protokół z I etapu


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY

Zdjęcie promuje KO Gdańsk
Zdjęcie przedstawia logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
Zdjęcie przedstawia logo miasta Słupsk
Zdjęcie promuje Grand Lubicz


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2019

12 i 13 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyła się kolejna edycja Międzywojewódzkiego Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. W tym roku to już XII edycja konkursu. Konkurs odbywa się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska.

W pierwszym dniu 20 uczestników dziesięciu szkół z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, dokonało autoprezentacji, natomiast w II części eliminacji sprawdzali swoją wiedzę pisząc test zawodowy.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbył się w Hotelu Grand Lubicz ***** Uzdrowisko Ustka, który jako partner strategiczny i sponsor zarazem, gości uczestników oraz udostępnia swoją bazę do przeprowadzenia części praktycznej.

W jury zasiedli:

Joanna Orłowska – przedstawiciel zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

Anna Ćwigoń – Słomkowska – Hotel Jantar*** Ustka,

Ewelina Jażdżewska – asystent Prezesa Grand Lubicz Hotel*****,

Joanna Stanisławska – z-ca dyrektora generalnego Hotelu Mercure Warszawa Grand – absolwentka Technikum Hotelarskiego w ZSP nr 1 w Słupsku,

Grzegorz Dacków – nauczyciel przedmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

Dla laureatów nagrody ufundowali:

Grand Lubicz Hotel ***** Uzdrowisko Ustka,

Sound Garden Hotel Airport *** w Warszawie,

Hotel Jantar***Ustka,

Hotel Mercure Warszawa Grand,

Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego w Gdańsku.


Tegoroczni laureaci to:

I miejsce – Paulina Kubala – Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych – Gdynia,

II miejsce – Oliwia Basiak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku,

III miejsce – Jędrzej Król – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie – Kwidzyn


Wyróżnienie otrzymała:

Wiktoria Borowiec – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Chojna.


Serdecznie gratulujemy!

Fotogaleria cz.1 – prezentacje uczestników >>>

Fotogaleria cz.2 – obsługa konsumenta >>>

Fotogaleria cz.3 – recepcja >>>

Fotogaleria cz.4 – podsumowanie i wręczenie nagród >>>


PATRONI MEDIALNI, SPONSORZY I PARTNERZY

Zdjęcie promuje KO Gdańsk
Zdjęcie przedstawia logo urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego
Zdjęcie przedstawia logo miasta Słupsk
Zdjęcie promuje Grand Lubicz


Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

edycja 2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Międzywojewódzkim Konkursie dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 13-14 marca 2018 r.

Konkurs ma na celu pobudzanie ambicji i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy, stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między szkołami i uczniami, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa.

Konkurs składa się z następujących etapów:

eliminacje szkół na podstawie kolejności zgłoszeń wg załącznika nr 1 (do 22 stycznia 2018 r.)

I   –  eliminacje uczestników: autoprezentacja wszystkich uczestników oraz test

II – finał, w którym bierze udział 8 uczestników z najwyższą liczbą uzyskanych punktów,

składający się z dwóch części: obsługa konsumenta i obsługa gościa w recepcji.

Organizacja konkursu:

1)Konkurs odbędzie się 13-14 marca 2018rw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, ul. Szczecińska 60 oraz w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. 

2)W konkursie bierze udział po dwóch uczniów z wyłonionych w eliminacjach szkół.

3)Potwierdzenie udziału w konkursie- załącznik 1a z danymi uczestników, wybranym językiem przez każdego uczestnika i  danymi opiekuna, należy przesłać do 14 lutego 2018r. na adres e-mail organizatora – (po otrzymaniu informacji                                      o zakwalifikowaniu szkoły do konkursu).

4)Uczestnicy konkursu oraz ich opiekun mają zapewniony nocleg i wyżywienie zgodnie z programem,

5)Koszty noclegu i wyżywienia wynoszą: 290 zł. (dla całego zespołu z danej szkoły). Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Rady Rodziców ZSP1 17 9315 0004 0050 9213 2000 0010 do dnia 02 marca 2018r.

Na prośbę zainteresowanej strony, organizator wydaje zaświadczenia potwierdzające wpłatę na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

6)W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych noclegów w bursie szkolnej za opłatą wg aktualnych stawek.​


Wybierz język / translate »