Kierunki kształcenia


Technikum Nr 1

.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

kucharz

elektryk

oraz oddział integracyjny w zawodach:

cukiernik

pracownik pomocniczy gastronomii

(dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)