Kierunki kształcenia


/

Kierunki kształceniaTechnikum Nr 1


Loading…

Technik programista

NOWOŚĆ!


Loading…

Technik automatyk

NOWOŚĆ!

.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi


Loading…

Klasa integracyjna

kucharz
pracownik pomocniczy gastronomii – kierunek dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim