Kierunki kształcenia


/

Kierunki kształcenia


Technikum Nr 1


↓ TECHNIK PROGRAMISTA 


Nowy zawód technik programista jest odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Jest to zawód przyszłościowy z bardzo dużymi perspektywami zatrudnienia, a programiści zaliczają się do grupy najlepiej zarabiających informatyków i mają praktycznie nieograniczone możliwości rozwojowe.

Klasa technik programista objęta jest patronatem firmy programistycznej Kaliop Polska Sp. z o.o. oraz ma zagwarantowaną współpracę z wieloma słupskimi firmami tworzącymi zaawansowane oprogramowanie (OptiNav, InfoCity, Witkac, Wizjostudio).

Uczeń zdobywa w trakcie nauki wiedzę i wszechstronne umiejętności programistyczne, w tym m.in. z zakresu:

 • tworzenia i administrowania stronami WWW,
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • projektowania i praktycznego stosowania grafiki komputerowej oraz multimediów,
 • tworzenia i zarządzania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji mobilnych,
 • znajomości architektury komputerów i klastrów obliczeniowych,
 • wszechstronnego korzystania z różnorodnych systemów operacyjnych,
 • analizy działania sieci komputerowych.

Technik programista poznaje wiele języków programowania i systemów zarządzania treścią, w szczególności: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, Visual Basic, WordPress, Joomla!, pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, Linux, Android, a także iOS. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła kładzie duży nacisk na umiejętności w tym zakresie, które dodatkowo wspomagane są bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zawodowego.

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwia kontynuację nauki na najlepszych politechnikach lub uniwersytetach, a także pozwoli na realizację własnej drogi zawodowej poprzez zatrudnienie w firmach programistycznych lub w ramach samozatrudnienia (programista freelancer).

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Szkoła organizuje dla uczniów praktykę zawodową w wymiarze 2 x 4 tygodnie (łącznie 280 godzin) w zakładach produkcyjnych zatrudniajacych programistów na potrzeby zewnętrzne i własne.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04 – Projektowanie, prograowanie i testowanie aplikacji

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Podczas nauki w szkole uczeń może również dodatkowo zdobyć tytuł technika informatyka po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.↓ TECHNIK AUTOMATYK 

Automatyka to obecnie najwszechstronniejsza oraz bardzo przyszłościowa dziedzina nauki i techniki, obejmująca swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, informatykę, robotykę i mechanikę. Dzięki temu absolwenci w tym zawodzie mają bardzo szerokie perspektywy zatrudnienia oraz osiągają wysokie zarobki. Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, w tym m.in.:

 • analizowania działania instalacji elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych, obwodów automatyki, blokad i zabezpieczeń,
 • naprawiania uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w urządzeniach automatyki przemysłowej (instalacje, urządzenia, linie technologiczne itp.) oraz urządzeń domowych (systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe, sterowanie oświetleniem, kamery internetowe, sprzęt powszechnego użytku itp.)
 • regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych, takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy itp.,
 • projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania systemów automatycznych,
 • programowania systemów mikroprocesorowych (w tym PLC), służących do sterowania pracą maszyn i urządzeń technologicznych,
 • komputerowej wizualizacji i symulacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, ułatwiających zrozumienie zagadnień sterowania, a tym samym lepiej przygotowującej do przyszłej pracy,
 • tworzenia przemysłowych sieci komputerowych, wykorzystujących m.in. technologię światłowodową, do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej

Praktyka zawodowa: wymiar 160 godzin
Praktyka zawodowa może być realizowana w zakładach produkcyjnych, w energetyce zawodowej (cieplnej i elektrycznej), w serwisach naprawczych oraz w firmach zajmujących się montażem i konserwacją instalacji, maszyn i urządzeń oraz w każdej firmie dysponującej zautomatyzowaną linią  produkcyjną.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. – Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Jako technik automatyk  będziesz miał możliwość podjęcia pracy praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu (samochodowy, elektromaszynowy, paliwowo-energetyczny, stoczniowy, precyzyjny, przetwórstwa rolno-spożywczy, drzewno-papierniczy itp.), przy serwisowaniu oraz konserwowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych, w biurach zajmujących się projektowaniem instalacji automatyki przemysłowej i domowej, jako programista systemów mikroprocesorowych, w firmach poligraficznych, w zakładach przetwarzających tworzywa sztuczne, a także w dużych sklepach, magazynach i galeriach handlowych. Coraz powszechniej technik automatyk zatrudniany jest także przy montażu, konserwacji i naprawach tzw. inteligentnych domów mieszkalnych, wyposażonych w systemy monitoringu, automatyczną wentylację i klimatyzację, nowoczesne oświetlenie, multimedia, automatyczne nawadnianie itp. Szkoła przygotowuje również do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.


↓ TECHNIK INFORMATYK

Ucząc się w zawodzie technik informatyk poznasz zasady projektowania i konfiguracji sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych. Będziesz naprawiać oraz konfigurować komputery i urządzenia peryferyjne, możesz rozwinąć zdolności programistyczne, tworząc programy komputerowe, aplikacje internetowe oraz dasz upust swoim zdolnościom artystycznym, projektując strony WWW, tworząc animacje
i filmy. Poznasz zasady tworzenia i administrowania bazami danych, będziesz konfigurować serwery i udostępniać różne usługi klientom w sieciach lokalnych i Internecie. Poznasz metody zabezpieczania systemów komputerowych przed różnymi zagrożeniami, wirusami, trojanami i atakami z sieci. Będziesz wiedział jak sprawić, by komputery pod Twoją opieką pracowały długo i niezawodnie.

Praktyka zawodowa: wymiar 320 godzin (2×160)
Praktyka może być realizowana w zakładach pracy posiadających dział
informatyczny, serwisach komputerowych, firmach usługowych zajmujących się wykonywaniem instalacji teleinformatycznych, obsługą informatyczną firm trzecich oraz tworzeniem oprogramowania i stron WWW

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł technika informatyka będziesz mógł podjąć pracę w niemal każdej firmie posiadającej sprzęt i dział informatyczny, zostać projektantem stron internetowych, twórcą aplikacji komputerowych. Informatyk potrzebny jest w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, serwisach sprzętu komputerowego, można znaleźć zatrudnienie
w firmach z branży IT, dużych korporacjach nawet bezpośrednio niezwiązanych z sektorem
informatycznym, można również otworzyć własną działalność gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub zająć się dystrybucją sprzętu komputerowego.


↓ TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej Główne przedmioty, na których zdobędziesz w/w umiejętności:
 • maszyny i urządzenie elektryczne
 • instalacje elektryczne i teletechniczne
 • elektrotechnika
Z każdym wymienionym przedmiotem powiązana jest pracownia, na której wiedzę teoretyczną zamienisz na praktykę i będziesz szkolił swoje umiejętności na rzeczywistych układach.

Praktyka zawodowa: wymiar 160 godzin
Praktyka może odbywać się w zakładach, które zajmują się naprawą i serwisem maszyn i urządzeń elektrycznych, w zakładach budujących instalacje elektryczne oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej.

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
EE.05 – Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Dodatkowo możesz zdobyć uprawnienia SEP, które są wymagane przez pracodawców do pracy na stanowisku elektryka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł technika elektryka możesz pracować w firmach zajmujących się wykonywaniem oraz naprawą instalacji elektrycznych w budynkach, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej, w wielu zakładach przemysłowych, w dziale zajmującym się serwisowaniem maszyn, w zakładach budujących i serwisujących drogową sygnalizację świetlną, w biurach projektowych i konstrukcyjnych projektujących aparaturę i instalacje elektryczne oraz obsługujących inteligentne budynki.


↓ TECHNIK HOTELARSTWA

Ucząc się w zawodzie technik hotelarstwa:

 • nabędziesz umiejętności związane z fachową obsługą gościa hotelowego
 • nauczysz się obsługiwać urządzenia , sprzęt biurowy i programy komputerowe wykorzystywane w firmach hotelowych
 • będziesz dobrze przygotowany/a do obsługi gości w recepcji.
 • będziesz potrafił/a przygotować pokoje hotelowe do przyjęcia gości.
 • nauczysz się obsługiwać konsumentów w lokalu gastronomicznym

W czasie Twojej nauki w klasie hotelarskiej wiodącymi przedmiotami zawodowymi będą:

 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • podstawy hotelarstwa
 • organizacja usług dodatkowych w hotelarstwie
 • pracownia gastronomiczna z obsługą konsumenta
 • marketing usług hotelarskich
 • prowadzenie działalności gospodarczej w hotelarstwie
 • pracownia informatyczna w hotelarstwie
 • język angielski zawodowy

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Szkoła zapewnia możliwość odbywania profesjonalnych praktyk  i warsztatowych zajęć, pracowni w renomowanych obiektach hotelowych naszego regionu (m.in. Grand Lubicz Uzdrowisko w Ustce, Hotel Jantar w Ustce) oraz przedsiębiorstwach hotelarskich w różnych częściach kraju. Staże i szkolenia Będąc uczniem klasy technik hotelarstwa uzyskasz możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych zagranicznych stażach i szkoleniach na terenie naszego kraju oraz w państwach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Włochy, Portugalia) organizowanych w ramach unijnych projektów edukacyjnych (program Erasmus +)

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiej
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Przedmioty punktowane w rekrutacji:język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,

Języki obce: język angielski, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł „technik hotelarstwa” będziesz miał/a możliwość zdobycia pracy:

 • w różnorodnych przedsiębiorstwach branży hotelowej (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, schroniska)
 • w przedsiębiorstwach branży transportowej: firmy żeglugowe (statki wycieczkowe, promy pasażerskie); przewoźnicy lotniczy
 • w organach administracji samorządowej, organizacjach i stowarzyszeniach  zajmujących się usługami hotelarskimi.
  Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych!!

Dlaczego warto być technikiem hotelarstwa?

 • Zawód ten da Ci możliwość ubiegania się o atrakcyjną pracę na rynku krajowym i zagranicznym
 • Dzięki szybkiemu rozwojowi rynku turystycznego bez trudu znajdziesz pracę w hotelarstwie i turystyce we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • Uniwersalna wiedza stworzy Ci możliwość rozwoju własnej kariery zawodowej.

↓ TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Pasjonuje Cię podróżowanie i uwielbiasz poznawać nowe miejsca? To najwyższy czas podjąć decyzję o wyborze ciekawego zawodu. Wybierając zawód technik obsługi
turystycznej nauczysz się w sposób praktyczny zasad programowania, kalkulowania i zamawiania świadczeń oraz poznasz metodykę pracy przewodnika i pilota. W trakcie zajęć terenowych poznasz rynek usług turystycznych oraz nauczysz się jak przygotować atrakcyjną ofertę. W ramach zajęć sprawdzisz się jako animator czasu wolnego i potencjalny rezydent w hotelu. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne będziesz mógł wykorzystać w wycieczkach edukacyjno – krajoznawczych, które są realizowane cyklicznie na początku każdego roku szkolnego (Polska Pd, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy, Skandynawia, Chorwacja,Bośnia i Hercegowina). Będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie z problemowymi i awaryjnymi sytuacjami w czasie komunikacji interpersonalnej i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Praktyki realizowane są w Polsce i zagranicą (Włochy/Anglia) w biurach podróży, obiektach noclegowych, informacjach turystycznych i innych podmiotach, świadczących usługi turystyczne

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,

Języki obce: język angielski, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł w zawodzie „technik organizacji turystyki” będziesz miała/ł
możliwość podjęcia pracy w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji jako pilot, przewodnik,
animator czasu wolnego.


↓ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zawód ten jest idealny dla Ciebie jeśli chcesz przeżyć przygodę ze sztuką kulinarną, cenisz zdrowy styl życia i odżywiania, wykazujesz dbałość o innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. W trakcie kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną
i praktyczną w zakresie sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Będziesz mieć szansę na rozbudzenie kreatywności z wykorzystaniem nowych technik kulinarnych, nowatorskiego serwowania potraw i aranżacji stołów, odkrywania tajników food design’u w sztuce kulinarnej

Praktyka zawodowa: wymiar 280 godzin
Praktyka może być realizowana we wszystkich zakładach gastronomicznych, czyli w restauracjach, jadłodajniach, bistrach, barach, kuchniach szpitalnych oraz w gastronomii hotelowej itp 

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane w rekrutacji:język polski, język obcy, matematyka, chemia

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia,

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Praca w zawodzie
Uzyskując tytuł” technik żywienia i usług gastronomicznych” będziesz miał możliwość podjęcia pracy jako:

 • szef kuchni
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • manager zakładu gastronomicznego lub manager gastronomii hotelowej
 • organizator imprez okolicznościowych
 • koordynator ślubny
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych lub pracownik firmy cateringowej
 • pracownik w zakresie gastronomii ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi


↓ KLASA INTEGRACYJNA

 • kucharz,
 • pracownik pomocy gastronomi – kierunek dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Wybierając naukę w klasie integracyjnej:

 • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
 • masz możliwość dalszej nauki
 • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy.

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Koła zainteresowań


zajęcia pozalekcyjne ⇓

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy:
– koło turystyczne
– koło multimedialne
– fotografia, filmowanie
– warsztaty kulinarne
– druk 3D
– robotyka
– programowanie
– koło młodego elektrotechnika
– klub recenzenta
– zajęcia sportowe (piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, lekkoatletyka)
– koło wolontariatu
– klub filmowy
– koło programowania mikrokontrolerów

dodatkowo oferujemy: ⇓

– stypendia finansowe
– praktyki i staże zagraniczne poświadczone certyfikatem EUROPASS
– zajęcia w specjalistycznych pracowniach
– atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
– wycieczki edukacyjne, krajowe i zagraniczne
– konkursy i olimpiady
– zajęcia praktyczne i praktyki u pracodawców
– kontakty i pomoc w zatrudnieniu u pracodawców.