Kierunki kształcenia


Technikum Nr 1

.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

oraz oddział integracyjny w zawodach:

pracownik pomocniczy gastronomii

(dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim)

..

rok szkolny 2021/2022

ulotka w formacie pdf


Wybierz język / translate »