Instrukcja postępowania dla kandydata


/

Instrukcja postępowania dla kandydata


KROK po KROKU

Instrukcja postępowania dla kandydata do klasy pierwszej


Kandydacie, jeśli wybierasz Technikum nr 1 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku:


1. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkoły na naszej stronie internetowej lub w systemie rekrutacyjnym


2. Wypełnij wniosek w systemie rekrutacyjnym.


3. Wypełniony i podpisany przez rodzica wniosek oraz świadectwo przynieś do szkoły lub prześlij jego skan lub zdjęcie na adres rekrutacja@zselektryk.slupsk.pl


4. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdź wolę nauki, dostarczając oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej, jeśli nie złożyłeś go wcześniej, i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) oraz pobrane ze strony internetowej szkoły:


5. Kandydacie, pamiętaj o terminach wynikających z harmonogramu rekrutacji.


6. Wszystkie informacje dot. rekrutacji znajdziesz na naszej stronie internetowej


7. W punkcie rekrutacyjnym (preferowany kontakt telefoniczny 59 8433178 lub za pomocą Messengera) otrzymasz pomoc i wszelkie informacje.


8. Do zobaczenia w szkole!


Wybierz język / translate »