Historia szkoły

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1965 rok

1965 – decyzja Kuratorium Wojewódzkiego o likwidacji Liceum Pedagogicznego przy ul. Partyzantów i utworzeniu w jego miejsce Technikum Elektrycznego.


Pierwszym dyrektorem był Leszek Mąka.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1966 rok

W roku szkolnym 1965/1966 utworzono dwie klasy Technikum Elektrycznego o specjalności elektromechanik i elektroenergetyk.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1967 rok

1967 – powstanie przy pomocy słupskich fabryk i zakładów Zasadniczej Szkoły Międzyzakładowej dla pracujących im. Maksymiliana Tytusa Hubera przy ul. Szczecińskiej.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1968 rok

1968 – przeniesienie Technikum Elektrycznego z ul. Partyzantów do szkoły przy ul. Szczecińskiej.


Pierwszym dyrektorem i organizatorem szkoły w nowym obiekcie był Stanisław Nożewski (1968 – 1982).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1969 rok

1969 – 1972 – szkoła rozwija swoja ofertę oświatowa.


Uczniowie odbywają praktyki w wielu zakładach pracy m. in. w Zakładzie Energetycznym.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1975 rok

1975 – w ramach przeprowadzonych zmian organizacyjnych powołany został Zespół Szkół Zawodowych im. Maksymiliana Tytusa Hubera.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1978 rok

oferta szkoły w 1978 roku:

Technikum Elektryczne:
dzienne – 8 oddziałów,
dla pracujących – 2 oddziały,

Zasadnicza Szkoła Międzyzakładowa Zakładu Energetycznego – 6 oddziałów.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1981 rok

1981-1982 – szkoła liczy ponad 1000 uczniów.


1982 - dyrektorem szkoły został Stanisław Majchrzak (1982–1995).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1982 rok

1982 - szkoła cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży. Baza lokalowa nie jest wystarczająca. Powołuje się Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji placówki.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1985 rok

1985 - podjęto inicjatywę poprawy warunków pracy w szkole. Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Zespołu Szkół Zawodowych.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1986 rok

(...) młodzież Technikum Elektrycznego startowała w wielu turniejach i olimpiadach tematycznych w mieście, województwie i kraju odnosząc liczne zwycięstwa.


Uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych i akcjach społecznych.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1987 rok

1987 - na plac budowy został wprowadzony pierwszy wykonawca. Rozpoczęto budowę m. in. zespołu boisk, pełnowymiarowej sali gimnastycznej, obiektu dydaktycznego, auli szkolnej.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1993 rok

1993 - uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku dydaktycznym. Prace modernizacyjne trwały nadal nad pozostałymi częściami szkoły.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1994 rok

1994 - uroczyste otwarcie auli szkolnej i sal sportowych.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1995 rok

1995 - dyrektorem zostaje Jerzy Grzybowski (1995 – 1996).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 1996 rok

1996 - dyrektorem zostaje Piotr Pieniążek ( 1996 – 2001).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2001 rok

2001 – stanowisko dyrektora obejmuje Aldona Pląska (2001 – do chwili obecnej).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2002 rok

2002 - uchwałą Nr XLI/520/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2002r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Słupsku od dnia 01.09.2002r.  otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2002 rok

Wraz z początkiem roku szkolnego 2002/03 w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku wchodzi Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2003 rok

2003 - na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Miejska w Słupsku uchwałą Nr XIX/184/03 z dnia 17.03.2003r. nadaje Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imię Noblistów Polskich.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2006 rok

2006 – zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 40-lecia szkoły.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2007 rok

2007 – instalacja i konfiguracja pierwszych sieci LAN i połączeń internetowych

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2011 rok

2011 – szkoła jest na 1 miejscu najlepszych szkół w regionie, a 8 w województwie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2013 rok

2013/2014 – szkoła otrzymała złotą tarczę w rankingu szkół - Perspektywy.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2014 rok

2014/2015 – szkoła została włączona w realizację programu „Energia dla nauki” organizowana przez ENERGĘ OPERATOR SA. Patronatem została objęta klasa elektryków.


Modernizacja pracowni elektrycznych i informatycznych.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2015 rok

2014/2015 – szkoła otrzymała srebrną tarczę w rankingu szkół - Perspektywy.


2015zjazd absolwentów Technikum Elektrycznego z okazji 50-lecia szkoły.

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2015 rok

w latach 2015-2019, w rankingu szkół Perspektywy, rokrocznie jesteśmy laureatami, zdobywając: tarczę srebrną (w roku 2015, 2016, 2019) i brązową (w roku 2017, 2018).

Zdjęcie przedstawia kartkę z kalendarza na 2019 rok

Ty również tworzysz historię Szkoły


Historia szkoły:

artykuł


(publikacja: MojeMiasto Numer 6 (146) 2009), autor: Andrzej Obecny – absolwent 1973)


Wybierz język / translate »