Elektryk

elektryk


Elektryk to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz uruchamianiem, konserwacją, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych, wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych a także nauczysz się ocenienia stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.


Zawód realizowany będzie w klasie dualnej, w związku z tym szkoła zapewnia zajęcia praktyczne u pracodawcy.


Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:


ELE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02 – Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka,


Języki obce: język angielski lub język niemiecki.


kliknij slide, by zmienić zawód…


Wybierz język / translate »