Duplikaty dokumentów

zasady wydawania duplikatów świadectw


Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:
– świadectwa ukończenia szkoły
– świadectwa dojrzałości
– dyplomu uzyskania tytułu zawodowego


w celu uzyskania duplikatu należy:

1. wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Załącznik nr 1).;

2. wypełniony wniosek złożyć można w sekretariacie szkoły osobiście lub przez osobę upoważnioną jak, również można przesłać e-mailem: sekretariat@zsp1slupsk.pl

3. opłatę za duplikat w wysokości 26 zł należy wpłacić na konto szkoły:
Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
ul. Szczecińska 60
76-200 Słupsk

nr konta BRE BANK 20 1140 1153 0000 2179 0800 1001
tytułem: duplikat świadectwa
(w przypadku, kiedy opłatę za duplikat uiszcza inna osoba wówczas musi podać dane osoby, której duplikat dotyczy);

4. informację o odbiorze duplikatu otrzymają Państwo e-mailem zwrotnym lub telefonicznie;

5. w przypadku odbioru duplikatu przez inną osobę, należy wypełnić druk upoważnienia Załącznik nr 2).. Wskazana osoba w upoważnieniu musi stawić się z dowodem tożsamości.


Wybierz język / translate »