Cukiernik

cukiernik


Cukiernik – głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów, cukierków, pralin. Absolwenci z przygotowaniem w tym zawodzie są najczęściej zatrudniani

w zakładach cukierniczych lub podejmują własną działalność gospodarczą.

Ucząc się zawodu cukiernika opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

    • zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
    • zamawiania i przechowywania surowców do produkcji,
    • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych,
    • sporządzania półproduktów cukierniczych,
    • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
    • dekorowania wyrobów cukierniczych,
    • przechowywania gotowych wyrobów i półproduktów cukierniczych,
    • utrzymywania czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończonej pracy,
    • przestrzegania zasad gospodarki odpadami.
    • przygotowania stanowiska pracy,
    • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w zakładach cukierniczych,
    • warunków higienicznych w produkcji cukierniczej,
    • systemem HACCAP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point),

Uzyskane kwalifikacje  w zawodzie:  SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

Języki obce: język angielski lub język niemiecki.

 

Wybierając naukę w klasie integracyjnej:

    • uczysz się zawodu w szkolnych pracowniach,
    • masz możliwość dalszej nauki
    • będziesz przygotowana/y do wejścia na rynek pracy,

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin państwowy i uzyskujesz wykształcenie zasadnicze branżowe.


kliknij slide, by zmienić zawód…


Wybierz język / translate »