Podziękowania dla Politechniki Koszalińskiej i Centrum Innowacji „Roboludek”

Dziękujemy Politechnice Koszalińskiej oraz Centrum Innowacji w Edukacji „Roboludek” za przekazanie przyłbic ochronnych

 
plik pdf


I Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj

23 kwietnia 2020, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Rada Konkursowa Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj ogłosiła wyniki.
Z radością informujemy , że nasi uczniowie, którzy spróbowali swoich literackich sił, zainspirowani twórczością i życiem Witkacego, za namową naszej nauczycielki języka polskiego Pani Anny Rozenek zdobyli wyróżnienia w I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj.
Wyróżnienie w kategorii prozy otrzymał uczeń klasy I ipg Sebastian Skarbek-Tłuchowski za opowiadanie pt. Portret.
Specjalne wyróżnienie jako klasa otrzymało 14 uczniów klasy I Bfg za prace konkursowe inspirowane twórczością Witkacego.
Są to uczniowie:
Damian Duszyński, Łukasz Czubak, Weronika Gac, Sylwia Jasińska, Dawid Jakubiak, Kamil Justka, Kinga Kuzemka, Patrycja Krzeszowska,Grzegorz Miszczyszyn,Przemysław Terpiłowski, Katarzyna Turek,Wiktoria Wanaga, Nikola Zdybał, Krystian Zych.
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Pani Ani Rozenek za zmotywowanie i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie i spróbowania swoich sił, co dało wspaniały efekt i satysfakcję.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i zachęcamy wszystkich na przyszłość do brania udziału w konkursach literackich.

Szczegółowe informacje na facebooku


Wielkanoc 2020

Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne,
ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne.

Johann W. Goethe

Pogodnych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych,
wiosennego odkrywania radości płynącej z życia,
dobrego zdrowia i szybkiego powrotu do codzienności

życzy

Dyrektor
Aldona PląskaUWAGA! Rozpoczynamy… ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy uczniowie,
od 25.03.2020 rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Zapoznaj sie z instrukcjami przesłanymi poniżej

 

Teams – instrukcja instalacji

plik pdf

 

Teams – instrukcja dołączenia do zespołu i spotkania

plik pdf


KORONAWIRUS – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury

Apel do mieszkańców: (wysłuchaj)


Uwaga!
Zmiana przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r. (za wyjątkiem § 1 pkt 1).

Nowo wprowadzone obowiązki:

„§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu,oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3 )wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz. 295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna – KORONAWIRUS

WAŻNY KOMUNIKAT!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

UWAGA !!! Zmiana zasad obowiązku zakrywania ust i nosa
od dnia 16 maja 2020 r.

(Dz. U. poz. 878).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie postępowania z odpadami COVID-19

informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

żywność, a koronawirus

informacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

koronawirus-porady

Informacja dla osób, które przekroczyły granicę RP i odbywają kwarantannę

Wypłata wynagrodzenia lub świadczenia

Pomiary temperatury

pobierz plik

Informacja WHO

Maseczki


WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo wyłączamy od 16 do 25 marca 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów.

Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną:  sekretariat@zsp1slupsk.pl,  e-PUAP  lub telefonicznie 59 8433178, 699926174.

Informujemy również, że planowane na 24 marca 2020 r. spotkanie z Rodzicami zostaje odwołane. Zachęcamy Rodziców do kontaktów i śledzenia na bieżąco osiągnięć swoich dzieci poprzez dziennik elektroniczny.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, Premier Rzeczpospolitej Polski i Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół „Elektryk” informuje, że:

od 12. 03. 2020 r. (czwartek) uczniowie nie przychodzą do szkoły – zajęcia są zawieszone;

zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, czyli praktyk zawodowych w technikum

uczniowie szkoły branżowej I stopnia będący młodocianymi pracownikami również nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach, chyba że pracodawca postanowi inaczej;

nauczyciele będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekazywali je za pomocą e-dziennika, zgodnie z potrzebami;

każdy uczeń może skontaktować się ze swoim nauczycielem za pomocą e-dziennika w celu ustalenia sposobów uzupełniania, poprawiania zaległości, realizacji materiału, przekazania wykonanych prac;

zachęcamy do korzystania z platformy epodreczniki.pl i materiaów do samodzielnej nauki

terminy projektowania i wystawiania ocen pozostają bez zmian;

prosimy uczniów i rodziców o systematyczne korzystanie z e-dziennika w celu śledzenia komunikatów;

UCZNIU:

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU:

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 


Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny „InfoSłupia” – aktualizacja: 11.03.2020

aktualizacja: 11.03.2020:
Uwaga:
Są kolejne ruchy władz w sprawie koronawirusa.

– Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, „lepiej być mądrym przed szkodą”.

W związku z powyższym konkurs zostanie przesunięty.

O szczegółowych informacjach będziemy informować droga mailową, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej.

organizatorzy

******************

INFOSŁUPIA

Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny „InfoSłupia”

W dniu 2 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół „Elektryk” w Słupsku odbędzie się półfinał i finał Międzywojewódzkiego Konkursu Informatycznego „InfoSłupia 2020”. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Do zdobycia jest wiele cennych nagród, w tym markowy laptop ufundowany przez znaną firmę programistyczną Kaliop Poland Sp. z o.o.

Zakres tematyczny konkursu, szczegółowy harmonogram oraz pozostałe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu, który można pobrać z tej strony. Szkoły wyrażające wolę uczestnictwa w Konkursie mogą zgłaszać zespoły w sposób opisany w Regulaminie w terminie do 6 marca 2020 r.

Regulamin konkursu


Nasi laureaci Olimpiady Technicznej

04 lutego 2020 r. w Koszalinie odbył się Finał Olimpiady Technicznej.

Jej laureatem został uczeń Zespołu Szkół „Elektryk” Radosław Rodziewicz, a III miejsce zajął Paweł Antoszczak, także uczeń Elektryka.

W części teoretycznej udział wzięło prawie stu uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Elbląga, Lęborka, Słupska, Białogardu, Złotowa i Koszalina. Do części praktycznej zakwalifikowało się sześciu z nich, w tym dwóch uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” w Słupsku.

Zdaniem zwycięzcy olimpiady, zadanie praktyczne, które trzeba było wykonać podczas tej olimpiady, to duże wyzwanie: – Na początek musieliśmy zrobić projekt, zmontować to, co narysowaliśmy, a na koniec sprawdzić, czy działa.

Zenon Lenkiewicz, szef koszalińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pokreślił, że uczniowie rywalizujący w finale olimpiady to najlepsi z najlepszych w szkołach kształcących w zawodzie technik elektryk: – Poza wiedzą teoretyczną trzeba wykazać się umiejętnościami w budowie schematów, wykonaniu układów połączeń, sprawdzeniu ich i podłączeniu do siedzi. Olimpiada ma uzmysłowić uczniom, że warto się uczyć, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy.

Pierwsza Olimpiada Techniczna w Koszalinie zorganizowana została wspólnie przez koszaliński Elektronik i miejscowy oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. A okazją są obchody 100-lecie Stowarzyszenia.