230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

(Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona w 1791 r.

Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Celem jej zaprojektowania i uchwalenia było zlikwidowanie obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i chłopów oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Zniosła również zgubne instytucje, takie jak liberum veto. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krnąbrnych magnatów na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.


NIEPODLEGŁOŚĆ

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć

W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi. Sąsiednie państwa: Prusy, Austria i Rosja wykorzystały ten fakt i każde z nich zagarnęło część polskiej ziemi. Zdarzyło się to w 1772 roku. Był to I rozbiór Polski. To wydarzenie spowodowało, że Polacy zrozumieli, że konieczne są reformy. Powstała postępowa Konstytucja 3-go Maja. Ale to nie uratowało Polski od II rozbioru który nastąpił w 1793r.  W 1794 r. wybuchło polskie powstanie przeciw Rosji – na jego czele stał Tadeusz Kościuszko. Upadek Powstania Kościuszkowskiego przesądził sprawę ostatecznego podziału ziem polskich. W 1795 r. nastąpił III rozbiór Polski. Polska zniknęła z mapy świata. Lecz Polacy nie tracili nadziei na odzyskanie niepodległości – we Włoszech powstały Polskie Legiony pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Wtedy powstał Mazurek Dąbrowskiego – pieśń, która stała się polskim hymnem narodowym.
W listopadzie 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe – trwało ono prawie rok i zakończyło się klęską. Nadzieje Polaków obudziły się w styczniu 1863 roku gdy wybuchło Powstanie Styczniowe. Kolejna klęska przybiła Polaków. Wzrosły też prześladowania narodu polskiego. Szczególnie zaborcy rosyjscy i niemieccy próbowali wykorzenić w nas poczucie przynależności narodowej, ale bezskutecznie. Przykładem jest strajk dzieci z Wrześni z zaboru pruskiego – które protestowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Dopiero wybuch I wojny światowej w 1914 roku na nowo dał nam, Polakom nadzieję na wolność. Pierwszy raz nasi zaborcy stanęli przeciwko sobie – Niemcy i Austria – przeciwko Rosji. Polscy patrioci tacy jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski zaczęli tworzyć oddziały wojskowe w nadziei, że wywalczą wolność dla ojczyzny. Ignacy Paderewski – słynny pianista przekonywał do sprawy polskiej przy okazji koncertów na obczyźnie, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Legiony Polskie stworzone przez Józefa Piłsudskiego z dawnej Pierwszej Brygady i związków strzeleckich walczyły po stronie Niemiec i Austrii, jednak gdy cesarz Niemiec zażądał od żołnierzy przysięgi na wierność – odmówili. Józef Piłsudski trafił do twierdzy w Magdeburgu. Wojna zakończyła się klęską Niemiec w 1918 roku. Ostatecznie 11 listopada 1918 roku po powrocie Piłsudskiego z więzienia Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad podległym jej wojskiem. Otrzymał funkcję i tytuł Naczelnika Państwa. Datę tę 11 listopada 1918 uznaje się oficjalnie za Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

N A R O D O W E    Ś W I Ę T O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała tożsamość i wróciła na mapy Europy. Między 1772 a 1795 rokiem nasi sąsiedzi – Austria, Prusy i Rosja – dokonali trzech rozbiorów Rzeczypospolitej. Mimo że formalnie kraj przestał istnieć, duch narodu nie zginął. Wraz z zakończeniem pierwszej wojny światowej i podpisaniem kończącego ją traktatu wersalskiego odzyskaliśmy niezawisłość.

Dopiero w 1937 roku dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym,niestety, nie na długo. Na skutek wybuchu II wojny światowej, a następnie wprowadzenia ustroju socjalistycznego od roku 1939 do 1989 czczenie tego dnia było zakazane.

Teraz znów możemy go celebrować. Główne obchody odbywają się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W samo południe, z udziałem prezydenta i innych najważniejszych osobistości państwowych, przed Grobem Nieznanego Żołnierza ma miejsce uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

 

 


Wybierz język / translate »