Category Archives: rocznice i święta państwowe

Dzień niepodległości 2021

Dzień niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej jest dla wielu Polaków jednym z najważniejszych dni w roku. Ta symboliczna data klęski Niemiec podczas I wojny światowej to powód do świętowania dla wszystkich patriotów. Również w naszej szkole nie zabrakło uroczystości patriotycznych.

W dniu 10 listopada o godzinie 11:11 został odśpiewany hymn Polski. Także huczną uroczystość przygotowali nasi uczniowie podczas apelu.
Atmosferę lat ubiegłych zapewniła inscenizacja tzw. gazeciarzy, którzy spieszyli poinformować o minionych wydarzeniach. Dodatkowo występ został uświetniony przez Martynę i Weronikę, które przekazały patriotyczną energię wykonując kilka piosenek. Podniosłości nadał także nasz uczeń przygrywając na pianinie elektrycznym. Nie zabrakło też krótkiego filmu obrazującego realia tamtych czasów.

Fotorelacja dostępna na Facebook’u szkoły oraz w galerii pod linkiem poniżej.
Przeżyjmy to jeszcze raz!

Galeria zdjęć


Zdjęcie przedstawia archiwalną Ustawę Rządową

230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

(Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona w 1791 r.

Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Celem jej zaprojektowania i uchwalenia było zlikwidowanie obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i chłopów oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Zniosła również zgubne instytucje, takie jak liberum veto. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krnąbrnych magnatów na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.


Zdjęcie przedstawia obszar terytorialny Polski w barwach narodowych

NIEPODLEGŁOŚĆ

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć

W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi. Sąsiednie państwa: Prusy, Austria i Rosja wykorzystały ten fakt i każde z nich zagarnęło część polskiej ziemi. Zdarzyło się to w 1772 roku. Był to I rozbiór Polski. To wydarzenie spowodowało, że Polacy zrozumieli, że konieczne są reformy. Powstała postępowa Konstytucja 3-go Maja. Ale to nie uratowało Polski od II rozbioru który nastąpił w 1793r.  W 1794 r. wybuchło polskie powstanie przeciw Rosji – na jego czele stał Tadeusz Kościuszko. Upadek Powstania Kościuszkowskiego przesądził sprawę ostatecznego podziału ziem polskich. W 1795 r. nastąpił III rozbiór Polski. Polska zniknęła z mapy świata. Lecz Polacy nie tracili nadziei na odzyskanie niepodległości – we Włoszech powstały Polskie Legiony pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Wtedy powstał Mazurek Dąbrowskiego – pieśń, która stała się polskim hymnem narodowym.
W listopadzie 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe – trwało ono prawie rok i zakończyło się klęską. Nadzieje Polaków obudziły się w styczniu 1863 roku gdy wybuchło Powstanie Styczniowe. Kolejna klęska przybiła Polaków. Wzrosły też prześladowania narodu polskiego. Szczególnie zaborcy rosyjscy i niemieccy próbowali wykorzenić w nas poczucie przynależności narodowej, ale bezskutecznie. Przykładem jest strajk dzieci z Wrześni z zaboru pruskiego – które protestowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Dopiero wybuch I wojny światowej w 1914 roku na nowo dał nam, Polakom nadzieję na wolność. Pierwszy raz nasi zaborcy stanęli przeciwko sobie – Niemcy i Austria – przeciwko Rosji. Polscy patrioci tacy jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski zaczęli tworzyć oddziały wojskowe w nadziei, że wywalczą wolność dla ojczyzny. Ignacy Paderewski – słynny pianista przekonywał do sprawy polskiej przy okazji koncertów na obczyźnie, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Legiony Polskie stworzone przez Józefa Piłsudskiego z dawnej Pierwszej Brygady i związków strzeleckich walczyły po stronie Niemiec i Austrii, jednak gdy cesarz Niemiec zażądał od żołnierzy przysięgi na wierność – odmówili. Józef Piłsudski trafił do twierdzy w Magdeburgu. Wojna zakończyła się klęską Niemiec w 1918 roku. Ostatecznie 11 listopada 1918 roku po powrocie Piłsudskiego z więzienia Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad podległym jej wojskiem. Otrzymał funkcję i tytuł Naczelnika Państwa. Datę tę 11 listopada 1918 uznaje się oficjalnie za Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

N A R O D O W E    Ś W I Ę T O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała tożsamość i wróciła na mapy Europy. Między 1772 a 1795 rokiem nasi sąsiedzi – Austria, Prusy i Rosja – dokonali trzech rozbiorów Rzeczypospolitej. Mimo że formalnie kraj przestał istnieć, duch narodu nie zginął. Wraz z zakończeniem pierwszej wojny światowej i podpisaniem kończącego ją traktatu wersalskiego odzyskaliśmy niezawisłość.

Dopiero w 1937 roku dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym,niestety, nie na długo. Na skutek wybuchu II wojny światowej, a następnie wprowadzenia ustroju socjalistycznego od roku 1939 do 1989 czczenie tego dnia było zakazane.

Teraz znów możemy go celebrować. Główne obchody odbywają się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W samo południe, z udziałem prezydenta i innych najważniejszych osobistości państwowych, przed Grobem Nieznanego Żołnierza ma miejsce uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

 

 


Wybierz język / translate »