Category Archives: projekty

  • -
Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

ERASMUS+ jeszcze raz!!!

Miło mi poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny  będzie realizować projekt w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
w programie Erasmus+.

Już kolejny raz młodzież z naszej szkoły wyjedzie za granicę, tym razem do Niemiec, aby zdobywać doświadczenie zawodowe u zagranicznego pracodawcy, szkolić umiejętności językowe, poznać inną kulturę, narodowość i tym samym lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, również ten europejski. Projekt finansowany jest z programu ERASMUS+ przez Unię Europejską.

W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 27 uczniów (2021/2022 – 12 osób, 2022/2023 – 15 osób) klas III i IV Technikum nr 1 przy Zespole Szkół „Elektryk” 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w zawodach: technik automatyk, technik programista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Rekrutacja do projektu pierwszej grupy odbędzie się już po klasyfikacji semestralnej roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie będą przed wyjazdem przygotowywani pod kątem psychologicznym, językowym i kulturowym. W ramach projektu będą uczestniczyć w kursie języka obcego on-line i na miejscu w szkole. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do osiągania jak najlepszych wyników nauczania. Szczegółowe informacje o projekcie będą przekazywane w czasie spotkań z uczniami i rodzicami w październiku.

 

 

wicedyrektor – M.Surma


Zdjęcie przedstawia nauczyciela siedzącego przy komputerze

Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych

Category : projekty

W dniach 24.05.2021 do 28.05.2021 roku zrealizowano Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych dla jednego nauczyciela naszej szkoły.

Celem kursu było zapoznanie z programem do kosztorysowania w ramach wersji edukacyjnej. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia obmiarów i wycen prac związanych z pracami teletechnicznymi. Samodzielnie tworzenie kosztorysów w zakresie instalacji teletechnicznych, uwzględniających specyfikę materiału nauczania w zawodzie technik elektronik oraz technik informatyk i teleinformatyk.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

kurs SEP

W dniu 21.05.2021 zrealizowano kurs SEP  dla siedmiu nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było uzyskanie uprawnień kategorii „E” do 1kV.


Zdjęcie promujące film dotyczący historii Słupska

Każdy dzień jest podróżą przez historię

Film ukazuje historię Słupska począwszy od średniowiecza na czasach obecnych kończąc. W produkcję było zaangażowanych około 35 osób, w tym znane osobistości pochodzące ze Słupska (np. Magdalena Adamowicz, Daniel Odija). Niech nasze dzieło będzie dla Ciebie inspiracją, by każdy dzień uczynić podróżą przez historię!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie powyższego materiału, wymienionym w napisach końcowych.

 #kazdydzienjestpodrozaprzezhistorie​   #słupsk​   #pomorskie


Zdjęcie przedstawia nauczycieli przy komputerze i sterowniku PLC

Kurs programowania SIMATIC S7-1200 cz. 2

W dniach 25.01.2021 do 29.01.2021 roku zrealizowano kurs programowania SIMATIC S7-1200 cz. 2 dla czterech nauczycieli naszej szkoły.

Celem kursu było zapoznanie nauczycieli z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.

 


  • -
Zdjęcie promuje kurs CISCO

Kurs CISCO dla nauczycieli

W dniach 27.01.2020 – 22.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN” dla czterech nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.


Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”


  • -
Zdjęcie promuje kurs CISCO

Kurs CISCO dla uczniów

W dniach 15.10.2020 – 17.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN”dla 20 uczniów naszej szkoły.

Celem kursu było doskonalenie uczniów z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.


Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”


Zdjęcie promuje kurs programowania

Kurs dla nauczycieli

W dniach 15.06.2020 – 01.09.2020 roku zrealizowano „Kurs tworzenia aplikacji w językach sieciowych PHP, JAVA, PYTHON” dla trzech nauczycieli.
Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu tworzenia aplikacji w językach PHP. Nauka i przygotowanie do tworzenia aplikacji w języku Python.


Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Projektowanie implementacji i administrowanie bazami danych

Category : projekty

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 roku zrealizowano kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych dla 3 nauczycieli

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych E.14 w zawodzie technik teleinformatyk.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Wybierz język / translate »