Harmonogram spotkań z rodzicami – 14.09.2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

                                  W dniu 14.09.2020 r.

odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych w trybie stacjonarnym z dyrektorem szkoły i wychowawcami w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 

 • O godzinie 16.00 spotkanie z rodzicami uczniów klas: 1ap i 1ei w auli, po jego zakończeniu z wychowawcami:

 

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
1ap T/technik programista/automatyk p. Dariusz Kalita sala siatkowa
1ei T/technik elektryk/informatyk p. Monika Babkiewicz hol 2 piętro „nowa szkoła”

 • O godzinie 17.00 spotkanie z rodzicami uczniów klas: 1h i 1tz w auli, po jego zakończeniu z wychowawcami:

 

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
1h T/technik hotelarstwa p. Maja Ulrych sala siatkowa
1tz T/technik organizacji turystyki/żywienia i usług gastronomicznych  

p. Anna Raczyńska

aula

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans)

Spotkania wychowawców pozostałych klas z rodzicami odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Teams 14.09.2020 r. lub 15.09.2020 r. Dokładny termin podadzą wychowawcy.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 nastąpi 01.09.2020 r.

według następującego porządku:

godz. 9.00 – klasy II w salach z wychowawcami

godz. 10.00 – klasy III w salach z wychowawcami

godz. 11.00 – klasy I na dziedzińcu szkoły z dyrekcją i wychowawcami, następnie w salach z wychowawcami

godz. 13.00 – klasy IV:
4aE, 4bH, 4cK w auli z dyrektorem, następnie w salach z wychowawcami
4dT, 4eI, 4fI w salach z wychowawcami, o godz. 13.45 w auli z dyrektorem

 

Ważne:         przy wejściu  do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk;

                        należy zachować dystans społeczny 1,5m.;

                        obowiązkowo należy używać maseczki lub przyłbicy;

                        proszę przynieść własne przybory do pisania (długopis, notes)

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach:

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
Klasy I
1.         1ap T/technik automatyk/programista p. Dariusz Kalita 101
2.         1ei T/technik elektryk/informatyk p. Monika Babkiewicz 102
3.         1h T/technik hotelarstwa p. Maja Ulrych 214
4.         1tz T/ technik organizacji turystyki/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Anna Raczyńska 215
Klasy II
5.         2ei T/technik elektryk/informatyk p. Jarosław Chmara 204
6.         2hz T/technik hotelarstwa/żywienia i usług gastronomicznych p. Agnieszka Barchanowska 315
7.         2t T/ technik organizacji turystyki/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Wioletta Rodziewicz 303
8.         2a T/technik automatyk p. Monika Puchała 106
9.         2p T/technik programista p. Monika Gołębiewska 202
10.     2aeG T/technik elektryk/automatyk p. Bożena Świętochowska 201
11.     2htG T/technik hotelarstwa/ organizacji turystyki p. Maja Żmuda-Trzebiatowska 314
12.     2ipG T/technik informatyk/programista p. Anna Rozenek 203
13.     2zG T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Andrzej Szczygielski 216
14.     2Bg BS/ integracyjna: cukiernik, pracownik pomocniczy gastronomii p. Katarzyna Nawrot 212
15.     2Bf BS/wielozawodowa p. Halina Bulczak 215
16.     2BfG BS/wielozawodowa p. Piotr Semenowicz 214
Klasy III
17.     3aE T/technik elektronik/elektryk p. Edyta Karaźniewicz 213
18.     3bH T/technik hotelarstwa p. Tomasz Korczyński 317
19.     3cK T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Anna Wróblewska 217
20.     3dI T/ technik informatyk p. Kamila Kądziela 103
21.     3eI T/technik informatyk p. Małgorzata Stachyra-Kowalska 104
22.     3f BS/wielozawodowa p. Robert Rodziewicz 313
Klasy IV
23.     4aE T/technik elektronik/elektryk p. Sylwia Twardowska 105
24.     4bH T/technik hotelarstwa p. Leszek Arcimowicz

zast. J. Kirkicka-Majchrzak

316
25.     4cK T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Aleksandra Jagiełło 205
26.     4dT T/ technik obsługi turystycznej p. Iwona Bąkowska 312
27.     4eI T/technik informatyk p. Jakub Witek 302
28.     4fI T/technik informatyk/ technik teleinformatyk p. Kamil Domagała 301

 

 


Rekrutacja 2020 – Lista przyjętych i nieprzyjętych

Kategorie : informacje bieżące

Lista przyjetych

plik pdf

Lista nieprzyjetych

plik pdf


Informacja na temat badań dla kandydatów do szkoły 2020-2021

Kategorie : informacje bieżące

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
NA TEMAT BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Badanie PROFILAKTYCZNE– to badanie o braku przeciwwskazań Medycyny Pracy do wykonywania danego zawodu – dotyczy wszystkich zawodów: technik automatyk, programista, informatyk, elektryk, hotelarstwa organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii. (badanie bezpłatne dla uczniów przyjętych do szkoły)

Brak wykonanego badania będzie skutkowało skreśleniem ucznia z listy!

Miejsce wykonania badania: Medycyna Pracy przy ul. 11-Listopada 7 w Słupsku

Skierowania na badanie wysyłane jest przez szkołę elektronicznie

Czas wykonania badania: zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Medycynę Pracy

Etapy wykonania badania:

WSKAZANA rejestracja telefoniczna tel. 59 845-48-17 (może być osobista).

PORADNIA UL. 11 LISTOPADA  

————    Czas pracy rejestracji       Czas pracy poradni   
Poniedziałek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.05
Wtorek 08.00 – 17.00 07.30 – 18.00
Środa 07.30 – 14.00 07.30 – 15.05
Czwartek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.05
Piątek 07.30 – 14.00 07.30 – 15.05
Nr gabinetu Badania przedlekarskie/rejestracja
211 piel. Ewa Golembka
209 piel .Ewelina Bielecka
212 piel. Katarzyna Goździńska

Wymagana dokumentacja przy badaniu:

– dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód tymczasowy, legitymacja szkolna ze szkoły podstawowej)

– karta zdrowia ze szkoły

– orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń posiada

– okulary korekcyjne, jeżeli uczeń posiada

 

Badania przeprowadza lekarz Medycyny Pracy we wskazanym terminie
w obecności rodzica lub upoważnionej osoby.

Nr gabinetu Lekarz
207   lek. med. Jacek Papierowski, Konrad Danielkiewicz         
206   lek. med. Joanna Klimczewska

Badanie sanitarno – epidemiologiczne to badanie, które przeprowadza się uczniom, kształcącym się w zawodach, w których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Wykonywane jest dla zawodów:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • kucharz
 • pracownik pomocniczy gastronomii

Uczniowie w wymienionych zawodach w pierwszej kolejności wykonują badanie sanitarno-epidemiologiczne, po otrzymaniu wyników z Sanepidu rejestrują się do Medycyny Pracy.

Etapy wykonania badania sanitarno-epidemiologicznego

Pobranie kałówek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, Piotra Skargi 8. Badanie jest bezpłatne, bez skierowania.

Przyjmowanie próbek kału: poniedziałek – środa w godzinach 8:00 – 10:30

W sprawie odbioru wyników prosimy o  kontakt  ze szkołą pod numerem tel. 59 8433178 lub 699926174 nie wcześniej jednak jak po tygodniu od daty ostatniej próbki.

Po odebraniu wyników w szkole należy zarejestrować się telefonicznie w Medycynie Pracy w celu wykonania badań o przydatności do wykonywania zawodu.

Koszt badania sanitarno-epidemiologicznego w Medycynie Pracy wynosi 50 zł (tylko odliczona gotówka) – koszt  ponosi uczeń.

Wymaganie dokumenty przy badaniu w Medycynie Pracy:

 • wyniki z sanepidu,
 • książeczka pracownicza zdrowia (można kupić w sklepie z art. biurowymi)
 • dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód tymczasowy, legitymacja szkolna ze szkoły podstawowej)
 • karta zdrowia ze szkoły
 • orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń posiada
 • okulary korekcyjne, jeżeli uczeń posiada

Bardzo ważne: Prosimy o zabranie na badania maseczek i rękawiczek!!!!!!!!!!!


REKRUTACJA 2020 – Lista kandydatów

Kategorie : informacje bieżące

Lista zakwalifikowanych

plik pdf

UWAGA!

kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych klas potwierdzają wybór przez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczenia z egzaminów do dnia 18.08.2020r. do godz. 1500w przypadku braku oryginałów dokumentów kandydaci zostaną skreśleni z listy

Lista kandydatów nieprzyjętych według oddziału pierwszego wyboru

plik pdf

UWAGA!

Informacje na temat wolnych miejsc w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku można uzyskać w sekretariacie szkoły.

#Gaszynchallenge

🙂 Dziękujemy Zespołowi Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za nominację do udziału w akcji #Gaszynchallenge.
Przyjmujemy wyzwanie i ćwiczymy dla Nikodema Kinasa.
#RatujemyKodiego #nowotwor #walka #siepomaga
Niki, trzymamy kciuki, walcz.
Do udziału w Gaszyn Challenge nominujemy:
Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny.


Stypendyści w zawodzie technik elektryk

Kategorie : informacje bieżące

Nagrody dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” w zawodzie technik elektryk

 

Koniec roku szkolnego to nie tylko początek wakacji, ale także podsumowanie pracy uczniów w czasie tak trudnego dla nich roku 2019/2020.

Energa-Operator S.A. postanowiła uhonorować 4 najlepszych uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk nagrodami rzeczowymi, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie oraz motywując do dalszej pracy.

Energa-Operator S.A., pragnąc promować edukację w dziedzinie energetyki, elektryki i dostrzegając konieczność odpowiedniego przygotowania adeptów zawodu do wejścia na rynek pracy, od kilku lat funduje również stypendia dla najlepszych przyszłych techników elektryków.

Tegoroczni stypendyści:

Radosław Rodziewicz, ucz. kl. IV

Michał Koba, ucz. kl. III

Szymon Rybacki i Krystian Nieckarz, ucz. kl. I

uzyskali również w tym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce i to oni otrzymali nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


“Razem do zawodu”

Dnia 1 czerwca gala finałowa – on-line zakończyła konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza “Razem do zawodu” w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych.

Z przyjemnością informuję, iż w branży Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy dwie drużyny z Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
w Słupsku  zajęły I i III miejsce.

I miejsce zajęły uczennice z klasy II i III Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej – Martyna Czekalska, Agnieszka Odrzywolska, Kinga Strąk, Dominika Woźniak, i  technik hotelarstwa – Natalia Strąk za realizację projektu “Słupsk – Mały Paryż”, którego głównym celem było uatrakcyjnienie zwiedzania miasta Słupska, stworzenie atrakcji dla dzieci, takich jak paryski Disneyland oraz urozmaicenie życia podopiecznych domu dziecka poprzez wspólne spędzenie czasu. Młodzież przygotowała i zrealizowała projekt pod opieką Pani Małgorzaty Karnickiej – nauczycielki przedmiotów zawodowych turystycznych.

III miejsce zajęli uczniowie z klasy III  Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej: Weronika Krzyszczuk, Klarysa Knychała, Daniel Szmigiero, Waldek i Dominika Hałas za realizację projektu „RPK – Regionalne pogrywki kulturowe”, którego głównym celem było poznanie pod względem turystycznym Słupska, Ustki i „krainy w kratę”, stworzenie gry planszowej                   w języku polskim i ukraińskim, ze względu na zwiększającą się populację osób przyjeżdżających całymi rodzinami z Ukrainy i zamieszkującą w naszym regionie. Uczniowie przygotowali i zrealizowali projekt po opieką Pani Joanny Adamczak – nauczycielki przedmiotów turystycznych.

 


Podziękowania dla Politechniki Koszalińskiej i Centrum Innowacji „Roboludek”

Dziękujemy Politechnice Koszalińskiej oraz Centrum Innowacji w Edukacji „Roboludek” za przekazanie przyłbic ochronnych

 
plik pdf


I Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj

23 kwietnia 2020, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Rada Konkursowa Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj ogłosiła wyniki.
Z radością informujemy , że nasi uczniowie, którzy spróbowali swoich literackich sił, zainspirowani twórczością i życiem Witkacego, za namową naszej nauczycielki języka polskiego Pani Anny Rozenek zdobyli wyróżnienia w I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj.
Wyróżnienie w kategorii prozy otrzymał uczeń klasy I ipg Sebastian Skarbek-Tłuchowski za opowiadanie pt. Portret.
Specjalne wyróżnienie jako klasa otrzymało 14 uczniów klasy I Bfg za prace konkursowe inspirowane twórczością Witkacego.
Są to uczniowie:
Damian Duszyński, Łukasz Czubak, Weronika Gac, Sylwia Jasińska, Dawid Jakubiak, Kamil Justka, Kinga Kuzemka, Patrycja Krzeszowska,Grzegorz Miszczyszyn,Przemysław Terpiłowski, Katarzyna Turek,Wiktoria Wanaga, Nikola Zdybał, Krystian Zych.
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Pani Ani Rozenek za zmotywowanie i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie i spróbowania swoich sił, co dało wspaniały efekt i satysfakcję.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i zachęcamy wszystkich na przyszłość do brania udziału w konkursach literackich.

Szczegółowe informacje na facebooku