#Gaszynchallenge

🙂 Dziękujemy Zespołowi Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za nominację do udziału w akcji #Gaszynchallenge.
Przyjmujemy wyzwanie i ćwiczymy dla Nikodema Kinasa.
#RatujemyKodiego #nowotwor #walka #siepomaga
Niki, trzymamy kciuki, walcz.
Do udziału w Gaszyn Challenge nominujemy:
Zespół Szkół Sportowych w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny.


Stypendyści w zawodzie technik elektryk

Kategorie : informacje bieżące

Nagrody dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” w zawodzie technik elektryk

 

Koniec roku szkolnego to nie tylko początek wakacji, ale także podsumowanie pracy uczniów w czasie tak trudnego dla nich roku 2019/2020.

Energa-Operator S.A. postanowiła uhonorować 4 najlepszych uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk nagrodami rzeczowymi, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie oraz motywując do dalszej pracy.

Energa-Operator S.A., pragnąc promować edukację w dziedzinie energetyki, elektryki i dostrzegając konieczność odpowiedniego przygotowania adeptów zawodu do wejścia na rynek pracy, od kilku lat funduje również stypendia dla najlepszych przyszłych techników elektryków.

Tegoroczni stypendyści:

Radosław Rodziewicz, ucz. kl. IV

Michał Koba, ucz. kl. III

Szymon Rybacki i Krystian Nieckarz, ucz. kl. I

uzyskali również w tym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce i to oni otrzymali nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Projektowanie implementacji i administrowanie bazami danych

Kategorie : projekty

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 roku zrealizowano kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych dla 3 nauczycieli

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych E.14 w zawodzie technik teleinformatyk.


“Razem do zawodu”

Dnia 1 czerwca gala finałowa – on-line zakończyła konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza “Razem do zawodu” w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych.

Z przyjemnością informuję, iż w branży Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy dwie drużyny z Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
w Słupsku  zajęły I i III miejsce.

I miejsce zajęły uczennice z klasy II i III Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej – Martyna Czekalska, Agnieszka Odrzywolska, Kinga Strąk, Dominika Woźniak, i  technik hotelarstwa – Natalia Strąk za realizację projektu “Słupsk – Mały Paryż”, którego głównym celem było uatrakcyjnienie zwiedzania miasta Słupska, stworzenie atrakcji dla dzieci, takich jak paryski Disneyland oraz urozmaicenie życia podopiecznych domu dziecka poprzez wspólne spędzenie czasu. Młodzież przygotowała i zrealizowała projekt pod opieką Pani Małgorzaty Karnickiej – nauczycielki przedmiotów zawodowych turystycznych.

III miejsce zajęli uczniowie z klasy III  Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej: Weronika Krzyszczuk, Klarysa Knychała, Daniel Szmigiero, Waldek i Dominika Hałas za realizację projektu „RPK – Regionalne pogrywki kulturowe”, którego głównym celem było poznanie pod względem turystycznym Słupska, Ustki i „krainy w kratę”, stworzenie gry planszowej                   w języku polskim i ukraińskim, ze względu na zwiększającą się populację osób przyjeżdżających całymi rodzinami z Ukrainy i zamieszkującą w naszym regionie. Uczniowie przygotowali i zrealizowali projekt po opieką Pani Joanny Adamczak – nauczycielki przedmiotów turystycznych.

 


Podziękowania dla Politechniki Koszalińskiej i Centrum Innowacji „Roboludek”

Dziękujemy Politechnice Koszalińskiej oraz Centrum Innowacji w Edukacji „Roboludek” za przekazanie przyłbic ochronnych

 
plik pdf


I Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj

23 kwietnia 2020, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Rada Konkursowa Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj ogłosiła wyniki.
Z radością informujemy , że nasi uczniowie, którzy spróbowali swoich literackich sił, zainspirowani twórczością i życiem Witkacego, za namową naszej nauczycielki języka polskiego Pani Anny Rozenek zdobyli wyróżnienia w I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży – Witkacy. Napisane dzisiaj.
Wyróżnienie w kategorii prozy otrzymał uczeń klasy I ipg Sebastian Skarbek-Tłuchowski za opowiadanie pt. Portret.
Specjalne wyróżnienie jako klasa otrzymało 14 uczniów klasy I Bfg za prace konkursowe inspirowane twórczością Witkacego.
Są to uczniowie:
Damian Duszyński, Łukasz Czubak, Weronika Gac, Sylwia Jasińska, Dawid Jakubiak, Kamil Justka, Kinga Kuzemka, Patrycja Krzeszowska,Grzegorz Miszczyszyn,Przemysław Terpiłowski, Katarzyna Turek,Wiktoria Wanaga, Nikola Zdybał, Krystian Zych.
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się Pani Ani Rozenek za zmotywowanie i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie i spróbowania swoich sił, co dało wspaniały efekt i satysfakcję.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i zachęcamy wszystkich na przyszłość do brania udziału w konkursach literackich.

Szczegółowe informacje na facebooku


Wielkanoc 2020

Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne,
ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne.

Johann W. Goethe

Pogodnych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych,
wiosennego odkrywania radości płynącej z życia,
dobrego zdrowia i szybkiego powrotu do codzienności

życzy

Dyrektor
Aldona PląskaDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
ul. Szczecińska 60
76-200 Słupsk
e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
tel. (059) 8433178

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.
Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aldona Pląska
e-mail: sekretariat@zsp1slupsk.pl
telefon: (059) 8433178

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Dunikowskiego, prowadzą do niego schody.
Budynek nie posiada podjazdu, wind oraz toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Wejście do szkoły jest udostępniane za pomocą karty magnetycznej lub domofonu.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.


UWAGA! Rozpoczynamy… ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy uczniowie,
od 25.03.2020 rozpoczynamy zdalne nauczanie.

Zapoznaj sie z instrukcjami przesłanymi poniżej

 

Teams – instrukcja instalacji

plik pdf

 

Teams – instrukcja dołączenia do zespołu i spotkania

plik pdf