Akty prawne i procedury wewnętrzne

Statut Zespołu Szkół „Elektryk”

plik pdf

Statut Technikum nr 1

plik pdf

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf


..

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Technikum

plik pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

plik pdf

Procedury bezpieczeństwa

plik pdf


..

Regulamin przyznawania stypendium

plik pdf


..

Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia

plik pdf

Koronawirus – procedura postępowania

plik pdf

Koronawirus – procedura postępowania – aktualizacja: 04.04.2022

plik pdf

Informacja_o_maseczkach

plik pdf

Nie dla czadu!

plik png

Inne Akty prawne regulujące pracę szkoły znajdują się w odpowiednich działach tematycznych.
Np.: regulamin biblioteki, czytelni, czy Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w dziale BIBLIOTEKA;
Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych – w dziale ZFŚS, itd.


Wybierz język / translate »