Akty prawne

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

plik pdf

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf

Wewnątrzszkolny System Oceniania

plik pdf

Regulamin Uczniowski

plik pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Technikum

plik pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ZSP 1

plik pdf

Inne Akty prawne regulujące pracę szkoły znajdują się w odpowiednich działach tematycznych.
Np.: regulamin biblioteki, czytelni, czy Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w dziale BIBLIOTEKA;
Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych – w dziale ZFŚS, itd.