Akty prawne i procedury wewnętrzne


/

Akty prawne i procedury wewnętrzne


 

Statut Zespołu Szkół „Elektryk”

plik pdf

 

Statut Technikum nr 1

plik pdf

 

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf

 

Regulamin Uczniowski

plik pdf

 

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Technikum

plik pdf

 

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Branżowej Szkoły I Stopnia

plik pdf

 

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

plik pdf

 

Procedury bezpieczeństwa

plik pdf

 

Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia

plik pdf

 

Koronawirus – procedura postępowania

plik pdf

 

Informacja_o_maseczkach

plik pdf

 

Nie dla czadu!

plik png

 

 

 

 
Inne Akty prawne regulujące pracę szkoły znajdują się w odpowiednich działach tematycznych.
Np.: regulamin biblioteki, czytelni, czy Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w dziale BIBLIOTEKA;
Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych – w dziale ZFŚS, itd.