Miesiąc: listopad 2022

Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Spotkanie z wychowawcami

ZAPRASZAMY rodziców/prawnych opiekunów uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 22.11.2022 r. o godz. 16.00 w wyznaczonych salach.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

W dniu 22.11.2022 r. o godz. 16.00 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów:

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
Technikum nr 1
1.       1ae T/technik automatyk/elektryk p. Joanna Daczkowska 303
2.       1hz T/technik hotelarstwa/ żywienia i usług gastronomicznych p. Marzena Jędrych 101
3.       1i T/informatyk p. Kamila Kądziela 314
4.       1p T/technik programista p. Małgorzata Stachyra-Kowalska 317
5.       1t T/technik organizacji turystyki p. Leszek Arcimowicz 107
6.        2ap T/technik programista/automatyk p. Kamil Domagała 214
7.        2ei T/technik elektryk/informatyk p. Sylwia Twardowska 313
8.        2ht T/technik hotelarstwa/ organizacji turystyki p. Joanna Adamczak 206
9.        2z T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Aleksandra Wolak 102
3ap T/technik programista/automatyk p. Dariusz Kalita 203
3ei T/technik elektryk/informatyk p. Monika Babkiewicz 204
12.    3h T/technik hotelarstwa p. Anna Rozenek 216
13.    3tz T/technik organizacji turystyki/żywienia i usług gastronomicznych  p. Małgorzata Karnicka 304
14.    4a T/technik automatyk p. Monika Puchała 110
15.    4ei T/technik elektryk/informatyk p. Jarosław Chmara 106
16.    4hz T/hotelarstwa/ żywienia i usług gastronomicznych p. Agnieszka Barchanowska 217
17.    4p T/technik programista p. Monika Gołębiewska 105
18.    4t T/technik organizacji turystyki p. Wioleta Rodziewicz 315
19.    4aeG T/technik automatyk/elektryk p. Dorota Kozłowska 215
20.    4ipG T/technik informatyk/programista p. Maciej Nowak 306
21.    4htG T/technik hotelarstwa/organizacji turystyki p. Maja Żmuda-Trzebiatowska 201
22.    4zG T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Andrzej Szczygielski 316
23.    OP Oddział Przygotowawczy p. Maja Witka-Jeżewska 103
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
1.        1Bc BS/cukiernik p. Małgorzata Romankiewicz-Częścik 301
2.        1Be BS/elektryk p. Marzena Rostek-Mołdoch 302
3.        1Bk BS/kucharz p. Agnieszka Zielińska 104
4.        2Bek BS/ elektryk/kucharz p. Wioletta Karpińska 202

 

 

 

 


Zbiórka rzeczy na paczki świąteczne dla rodzin ukraińskich

Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza zbiórkę rzeczy na paczki świąteczne dla rodzin ukraińskich.

Wolontariusze działający wraz z Fundacją Lokalsi zwracają się z prośbą o udostępnienie informacji o zbiórce i zachęcają do wsparcia i włączenia się do akcji.

Paczki podzielone są na 3 kategorie: dzieci, młodzież i dorośli.

W każdej z tych kategorii są następujące potrzeby:

DZIECI:
NOWE zabawki – bardzo nam zależy na nowych zabawkach, nie muszą być drogie i wielkie, ale nowe. Dzieci ukraińskie dostają od początku wojny wszystko używane i po kimś, fajnie jakby mogły rozpakować nową zabawkę z oryginalnego pudełka.

Propozycje:
lalka
piłka
gry
puzzle
klocki
kredki, mazaki, malowanki
plecaki
samochodziki
inne

MŁODZIEŻ:
NOWA odzież (bluza, spodnie, koszulka, sweter, itp) może voucher do sklepu z odzieżą, kosmetyki markowe, szczotki do włosów, torby młodzieżowe, plecaki młodzieżowe, inne

DOROŚLI: paczki żywnościowe.
Żywność z długim terminem i niewymagająca lodówki. W tym świąteczne, ładne np. herbaty, kawy.
Co potrzeba: konserwy, owoce w puszce, powidła, dżemy, kasze, oleje i oliwy, herbaty, kawy, pasztety, cukier, mąki itp

Punkt DOBRE MIEJSCE pod patronatem Miasta Słupsk i Fundacji Lokalsi działa przy Kopernika 2 – przeniesiony z sali gimnastycznej I LO w Słupsku.
W poniedziałki i środy od 12:00 do 18:00.
W sprawie pytań można się kontaktować z Katarzyną Wcisło pod numerem telefonu 512 501 646.

Dary na paczki można przynosić do p. J. Przygody, p. A. Kolmana i p. A. Stawiszyńskiej do sali 212


Dzień Czystego Powietrza

W dniu 14 listopada – Dzień Czystego Powietrza rozstrzygnięto konkurs „Słupsk: tu się oddycha” pod hasłem: „Śmiało! Weź głęboki oddech. W naszym mieście nie palimy śmieciami.”

Celem konkursu było wykonanie pracy plastycznej promującej dobrą jakość powietrza w naszym mieście ze zwróceniem uwagi na zakaz spalania odpadów.

Maja Wasilewska – uczennica klasy 1 t zdobyła II miejsce i otrzymała cenne nagrody oraz dyplom.

Gratulujemy!!!


Tydzień Edukacji Globalnej 14-20 listopada 2022r

Biblioteka szkolna zaprasza na TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

14-20 listopada 2022 r

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) – coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy, w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym

Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie

– poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa

– zapewnienie zrównoważonego rozwoju

– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa

Więcej o edukacji globalnej na:

https://www.globalna.edu.pl/edukacja_globalna/?gclid=EAIaIQobChMIhs29vbut-wIVKAd7Ch2MhAW9EAAYASABEgKa8fD_BwE

https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/edukacjaglobalna/?enable_cookies=all

Edukacja globalna. Zrozumieć swoje miejsce w świecie

O programie


Kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC

W dniach 07.11.2022 – 10.11.2022 roku zrealizowano Kurs sterowania w mechatronice z wykorzystaniem sterowników PLC dla trzch nauczycieli ZSEL.

Celem szkolenia było poznanie praktycznych zagadnień z zakresu programowania sterowników oraz uruchamiania i obsługi złożonych systemów produkcyjnych zgodnie z zasadami mechatroniki.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

CYBERPRZEMOC – AKTY PRAWNE

CYBERPRZEMOC – AKTY PRAWNE

art. 212 kk Zniesławienie par. 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

par. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w par. 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

par. 3. W razie skazania za przestępstwo określone w par. 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

par. 4. Ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

art. 216 kk Zniewaga par. 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

par. 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

par. 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

par. 4. W razie skazania za przestępstwo określone w par. 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

par. 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

art. 119 kk Przemoc
i groźba bezprawna
par. 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 art. 190 kk Groźba karalna par. 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

par. 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 190a kk Uporczywe nękanie par. 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

par. 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

par. 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w par. 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

par. 4. Ściganie przestępstwa określonego w par. 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 191 kk Zmuszanie par. 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

par. 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w par. 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

par. 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w par. 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

par. 3. Ściganie przestępstwa określonego w par. 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art. 234 kk Fałszywe oskarżenie Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
art. 255 kk Nawoływanie i pochwalanie przestępstwa par. 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

par. 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

par. 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 256 kk Propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu par. 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

par. 2.4) Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w par. 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

par. 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w par. 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

par. 4. W razie skazania za przestępstwo określone w par. 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w par. 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

art. 257 kk Znieważanie grupy lub osoby Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
art. 107 kw Złośliwe niepokojenie Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Nie hejtuję – reaguję

NIE HEJTUJĘ – REAGUJĘ!

I. Hejt (nienawiść) – to jedna z form cyberprzemocy (cyberbullying) – to rodzaj przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem mediów elektronicznych oraz użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, najczęściej Internetu i telefonów komórkowych, tj.: obrażanie, zniesławienie, naruszanie wizerunku, stalking, ośmieszanie czy poniżanie innych, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów itd.

 

II. Kodeks karny zabrania stosowania następujących aktów cyberprzemocy:

 • groźba z powodu dyskryminacji (119 k.k.)
 • groźba karalna (art.190 k.k.)
 • uporczywe nękanie tzw. stalking, podszywanie się (art.190a k.k.)
 • zmuszenie do określonego działania (art.191 k.k.)
 • naruszenie intymności seksualnej, utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody (art.191a k.k.)
 • zniesławienie (art.212 k.k.)
 • zniewaga (art.216 k.k.)
 • fałszywe oskarżenia (art. 234 k.k.)
 • nawoływanie i pochwalanie przestępstwa (art.255 k.k.)
 • nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowych (art.256 k.k.)
 • publiczna zniewaga z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości (art.257 k.k.)
 • bezprawne uzyskanie informacji, włamanie się do sieci teleinformatycznych (art.267 k.k.)
 • uszkodzenie danych informatycznych (art.269 k.k.)
 • zakłócanie systemu komputerowego (art.269a k.k.)
 • oszustwo komputerowe (art.287 k.k.)

 

III. Uczniu Pamiętaj!

 • W świetle prawa sprawcy cyberprzemocy nie są bezkarni.
 • Nawet pozornie niewinny żart może być rodzajem cyberprzemocy.
 • Musisz uważać na to, co piszesz i publikujesz w Internecie.
 • Za formy cyberprzemocy grozi Tobie odpowiedzialność
 • Według prawa karnego i Kodeksu Cywilnego akty cyberprzemocy naruszające prawo są uznawane za przestępstwo lub wykroczenie.
 • Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy reaguj i się jej przeciwstawiaj.
 • Jeśli jesteś influencerem – zwalczaj Hejt u siebie. Blokuj hejtujących followersów, pisz, że tego nie tolerujesz.
 • Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem – nie reaguj, albo napisz po prostu pochlebną opinię odwrotną.

  

 IV. Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:

 1. Zabezpiecz wszystkie dowody cyberprzemocy; zrób zrzut ekranu, zachowaj SMS-y i wiadomości, screen, nagranie .
 2. Żądaj od sprawcy zakończenia przemocy i usunięcia z sieci wszystkich wpisów, zdjęć, itp.
 3. Poinformuj rodziców oraz szkołę – wychowawcę, pedagogów, psychologa szkolnego.
 4. Zwróć się do administratora serwisu/portalu, aby udostępnił dane hejtera – adres IP. Ukrywanie się pod pseudonimem czy nickiem nie powoduje bezkarności. Nie daj się „zwieść” ewentualnym twierdzeniom, że hejtera chroni RODO, które gwarantuje mu anonimowość.
 5. Zwróć się do administratora serwisu/strony z prośbą o usunięcie nienawistnych treści i zablokowanie osoby atakującej. Większość serwisów oferuje specjalny formularz.
 6. Administrator/właściciel strony internetowej  musi zareagować. Jest to tzw. procedura „notice and take down”, czyli ochrona dóbr osobistych w sieci (mówi o niej art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 7. Po uzyskaniu adresu IP hejtera zgłoś sprawę na Policję i poinformuj o  naruszeniu Twoich dóbr osobistych w sieci.
 8. Możesz zgłosić przejawy Hejtu istniejącym stronom internetowym, portalom czy grupom: hejtstop.pl, omzrik.pl,
 9. pl, nigdywiecej.org, Facebook – portal społecznościowy, który ma możliwość zgłaszania treści „nieodpowiednich” administracji i to zarówno w kontekście strony, grupy, postu, czy komentarza.
 10. Skontaktuj się z infolinią telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży codziennie w godzinach 12.00 – 22.00 (tel. 116-111).
 11. Live Chat na stronie www.116111.pl/czat (pon. – pt. 12.00-18.00)
 12. Formularz kontaktowy na stronie www.116111.pl/napisz

Kodeks karny przewiduje konsekwencje w przypadku dopuszczania się hejtu przez nieletnich. O formie kary decyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

NIE PRZEKRACZAJ GRANICY, ZA KTÓRĄ GROZI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA!

Pamiętaj! Słowa mogą zabić. Mogą też ocalić!


Wybierz język / translate »