Porozumienie o współpracy z firmą MARKOS

Porozumienie o współpracy z firmą MARKOS

23 sierpnia 2022 w pracowni elektrycznej Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku podpisano porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia dualnego z firmą MARKOS

Na mocy porozumienia MARKOS Sp. z o.o. zobowiązał się do przyjęcia w roku szkolnym 2022/2023 na praktyczną naukę zawodu grupę dwudziestu uczniów rozpoczynających kształcenie w zawodzie elektryk. Zgodnie z ustaleniami, podczas wyznaczonych dni w tygodniu, będą zdobywać w firmie wiedzę praktyczną, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla tego zawodu oraz kulturą organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

– Możliwość zdobywania kompetencji zawodowych przez młodzież od doświadczonych specjalistów jest ogromną wartością projektu współpracy, który daje gwarancję  kompleksowego przygotowania uczniów do możliwie jak najlepszego wejścia na rynek pracy.

Grupa uczniów, która we wrześniu rozpocznie naukę w zawodzie elektryk, będzie miała możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu  przez najbliższe trzy lata w firmie MARKOS,  z czasem staną się częścią jej zespołu. Pierwsi uczniowie objęci dualnym systemem kształcenia opuszczą mury słupskiego Elektryka w 2025 roku.

Przedstawiciele Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku oraz MARKOS mają nadzieję, że zainicjowana współpraca w kształceniu dualnym rozwijać się będzie o jej nowe formy w  przyszłości.

 

 


Log out of this account

Leave a Reply

Wybierz język / translate »