Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Pana Jerzego Pazika

Kategorie : informacje bieżące

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Pana

 Jerzego Pazika

 wieloletniego nauczyciela matematyki w naszej szkole,

 szanowanego wychowawcę, kolegę i przyjaciela.

Przez 15 lat dał się poznać w naszej szkole jako doskonały, oddany uczniom nauczyciel matematyki, szanowany wychowawca i życzliwy wszystkim człowiek.

W swojej aktywności zawodowej pracował wcześniej jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku, nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku, od 1986 r. do 1992 r. jako dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych w Słupsku.

Pozostanie na zawsze w  naszych wspomnieniach i w naszej pamięci!


Wybierz język / translate »