Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Kategorie : informacje bieżące

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

W związku z uruchomieniem projektu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – istnieje możliwość dofinansowania sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla uczniów. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z rodzin byłych pracowników PPGR zamieszkujących w miejscowościach należących do gmin, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej i w których których członkowie rodzin uczniów pracowali (rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie, pradziadkowie).
Informujemy, że oświadczenia uczniów pełnoletnich lub rodziców uczniów nieletnich zamieszkujących miejscowości, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane PPGR-y należy złożyć w gminie, w której dany uczeń zamieszkuje.

Termin składania oświadczeń jest ustalony indywidualnie przez każdą gminę. Prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z gmina w celu złożenia oświadczeń.

Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Internetowej szkoły.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie

Załączniki:
Oświadczenie dla rodzica
Oświadczenie ucznia pełnoletniego


Wybierz język / translate »