kurs programowania sterowników PLC

W dniach 27.09.2021 – 01.10.2021 roku zrealizowano kurs programowania sterowników PLC dla 6 uczniów Celem kursu było zapoznanie uczniów z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.