Miesiąc: wrzesień 2021

 • -
Zdjęcie przedstawia dyplom za zajęcie przez Damiana Piczaka pierwszego miejsca w biegach przełajowych

Słupska Olimpiada Młodzieży

Damian Piczak zajął I miejsce w drużynowych biegach przełajowych w Słupskiej Olimpiadzie młodzieży


 • -
Zdjęcie przedstawia medal

Z miłości do pasji…

Category : z życia szkoły

Z miłości do pasji biorą się sukcesy!

Gratulujemy serdecznie z sukcesu sportowego i cieszymy się razem z Łukaszem Bielawą – uczniem klasy I ap Technikum nr 1! Okazał się najlepszy w Międzynarodowym Turnieju Judo im. Z. Kwiatkowskiego Młodzików i Dzieci w kategorii chłopców o wadze do 60 kg.

Turniej rozegrał się w Słupsku 18 września 2021 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska, organizatorem było TS Judo Gryf Słupsk.

 

Łukaszowi życzymy wielu wspaniałych osiągnieć sportowych i radości z rozwijania swojego talentu!


Zdjęcie przedstawia uczniów stojących przy ognisku

Klasowe ognisko

Category : z życia szkoły

15.09.2021r. klasa IIIp zorganizowała ognisko integracyjne na terenie Parku Kultury i Wypoczynku (obiekt SOSiR).  Uczniowie mogli w miłej, przyjaznej atmosferze porozmawiać, posłuchać muzyki i oczywiście zjeść kiełbaski.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju – 19 września świętujemy na pl.Zwycięstwa  , a
22 września jeździmy za darmo komunikacją miejską! Zapraszamy serdecznie
w najbliższą niedzielę pod ratusz – czeka Was dużo atrakcji. W tym
miesiącu będziemy też dużo mówili o ekologii transportu, zrównoważonej
mobilności, rozwoju społecznym, gospodarczym, technicznym bez szkodzenia
naturze.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Harmonogram spotkań z rodzicami

W dniu 14.09.2021 r. o godz. 16.00

odbędą się spotkania w trybie stacjonarnym z rodzicami uczniów

 • klas 1ap i 1ei z dyrektorem szkoły i wychowawcami w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • klas II i III technicznych (2ap, 2ei, 3a, 3ei, 3p, 3aeG, 3ipG) z wychowawcami w wyznaczonych salach
 • klas Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (1Bek, 3Bf, 3Bg, 3BfG) z wychowawcami w wyznaczonych salach
Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
1.        1ap T/technik programista/automatyk p. Kamil Domagała 214
2.        1ei T/technik elektryk/informatyk p. Sylwia Twardowska 313
2ap T/technik programista/automatyk p. Dariusz Kalita 203
2ei T/technik elektryk/informatyk p. Monika Babkiewicz 204
5.        3a T/technik automatyk p. Monika Puchała 109
6.        3ei T/technik elektryk/informatyk p. Jarosław Chmara 106
7.        3p T/technik programista p. Monika Gołębiewska 206
8.        3aeG T/technik automatyk/elektryk p. Dorota Kozłowska 216
9.        3ipG T/technik informatyk/programista p. Maciej Nowak 306
10.    1Bek BS/ elektryk/kucharz p. Wioletta Karpińska 202
11.    3Bf BS/wielozawodowa p. Iwona Bąkowska 213
12.    3Bg BS/cukiernik/ pracownik pomocniczy gastronomii p. Katarzyna Nawrot 101
13.    3BfG BS/wielozawodowa p. Piotr Semenowicz 102

 

 

W dniu 15.09.2021 r. o godz. 16.00

odbędą się spotkania w trybie stacjonarnym z rodzicami uczniów

 • klas 1ht i 1z w trybie stacjonarnym z dyrektorem szkoły i wychowawcami w auli szkolnej, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • klas II i III HoGaTur (2h, 2tz, 3hz, 3t, 3htG, 3zG) z wychowawcami w wyznaczonych salach

 

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
1.        1ht T/technik hotelarstwa/organizacji turystyki p. Joanna Adamczak 206
2.        1z T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Aleksandra Wolak 102
2h T/technik hotelarstwa p. Maja Ulrych 302
2tz T/technik organizacji turystyki/żywienia i usług gastronomicznych p. Anna Raczyńska 103
5.        3hz T/hotelarstwa/ żywienia i usług gastronomicznych p. Agnieszka Barchanowska 217
6.        3t T/technik organizacji turystyki p. Wioleta Rodziewicz 104
7.        3htG T/technik hotelarstwa/organizacji turystyki p. Maja Żmuda-Trzebiatowska 201
8.        3zG T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Andrzej Szczygielski 316

O godzinie 16.45 spotkanie z rodzicami uczniów klas 4  w auli, po jego zakończeniu z wychowawcami w wyznaczonych salach

 

Lp. Klasa Zawód/szkoła Wychowawca Sala
1.        4a T/technik elektryk p. Edyta Karaźniewicz 213
2.        4bH T/technik hotelarstwa/ obsługi turystycznej p. Tomasz Korczyński 104
3.        4cK T/technik żywienia i usług gastronomicznych p. Anna Wróblewska 201
4.        4dI T/technik informatyk p. Kamila Kądziela 313
5.        4dI T/technik informatyk/ p. Małgorzata Stachyra-Kowalska 317

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: maseczki, dezynfekcja rąk, dystans


 • -
Zdjęcie przedstawia logo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r

Prezydent Miasta Słupska informuje, że w dniach od 1 września do 30 września 2021 roku, w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza przy ulicy Antoniego Madalińskiego 4, odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa.

W ramach kwalifikacji wojskowej dokonane zostanie między innymi:

 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony;

 • założenie ewidencji wojskowej;

 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych;

 • przeniesienie do rezerwy.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się osoby zameldowane w Słupsku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy:

 • mężczyzn urodzonych w 2002 roku;

 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • osoby urodzone w latach 2000 – 2001, uznane za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach umieszczonych na słupach ogłoszeniowych, w szkołach oraz innych widocznych miejscach na terenie miasta Słupska.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz aktualną fotografię.

Rejestracja w dniach przeprowadzenia kwalifikacji (dni pracujące) dokonywana będzie od godz. 7:30 do godz. 11:00.

Wszelkie informację dotyczące kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Słupska można uzyskać pod numerem telefonu 59 842 64 67.


Wybierz język / translate »