Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych

Zdjęcie przedstawia nauczyciela siedzącego przy komputerze

Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych

Category : projekty

W dniach 24.05.2021 do 28.05.2021 roku zrealizowano Kurs kosztorysowania w sieciach teletechnicznych dla jednego nauczyciela naszej szkoły.

Celem kursu było zapoznanie z programem do kosztorysowania w ramach wersji edukacyjnej. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia obmiarów i wycen prac związanych z pracami teletechnicznymi. Samodzielnie tworzenie kosztorysów w zakresie instalacji teletechnicznych, uwzględniających specyfikę materiału nauczania w zawodzie technik elektronik oraz technik informatyk i teleinformatyk.


Wybierz język / translate »