Kurs programowania SIMATIC S7-1200 cz. 2

W dniach 25.01.2021 do 29.01.2021 roku zrealizowano kurs programowania SIMATIC S7-1200 cz. 2 dla czterech nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było zapoznanie nauczycieli z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.