Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy

Kategorie : koronawirus

05.01.2021:


Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy oraz inny akt prawny dotyczący obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapoznania się oraz realizacji i rozpowszechnienia.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12).

Uchyla się § 9:
§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. poz. 10).


Akty prawne


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia