Miesiąc: styczeń 2021

Zdjęcie przedstawia dyplom

I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Wojewódzkich w tenisie stołowym

13 stycznia, nasza uczennica Samanta Muca zajęła I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Wojewódzkich Juniorek-Juniorów w Tenisie Stołowym.


Zdjęcie promujące szczepienia przeciwko koronawirusowi

Dodatkowy kanał rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 za pośrednictwem SMS

Category : koronawirus

  25.01.2021:


Uruchomiono dodatkowy kanał rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 za pośrednictwem SMS.
Żeby zapisać się na szczepienie należy wysłać wiadomość o treści SZCZEPIMY SIĘ na numer 664 908 556. W odpowiedzi otrzymamy prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego miejsca zamieszkania.
Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnych terminów do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w momencie uruchomienia nowych terminów szczepień.

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu można się rejestrować:
– dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
– kontaktując się z wybranym punktem szczepień,
– zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

Żeby zapisać się na szczepienie w ten sposób, trzeba się zalogować profilem zaufanym lub dowodem osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Osoby, które mają konto internetowe w bankach spółdzielczych, PKO BP lub Pekao SA mogą zalogować się do tego formularza takimi samymi danymi, jakimi logują się na swoje konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub banku spółdzielczym. Jeśli masz 80 lat lub więcej, możesz założyc tymczasowy profil zaufany


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie promujące szczepienia przeciwko koronawirusowi

Umówiłem transport na szczepienie, ale musze zmienić datę… co wtedy?

Category : koronawirus

  25.01.2021:


  Sprawdź, co zrobić, jeśli umówiłeś się na transport, ale termin Twojego szczepienia uległ zmianie.

Zmiana terminu na wniosek pacjenta

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:
1. Dokonaj zmiany terminu szczepienia. Jeśli rejestrowałeś się za pomocą strony internetowej – zrób to właśnie tam. Jeśli dokonałeś rejestracji przez infolinię 989, skontaktuj się z nią ponownie, aby ustalić nowy termin.
2.  Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.
3. Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.
4. Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale chcesz zmienić termin:
5. Skontaktuj się z punktem szczepień i ustal nowy termin.
6. Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
7. Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek rejestrującego

Jeśli zarejestrowałeś się na szczepienie za pomocą infolinii 989 lub internetowo i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:
1. Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
2. Zadzwoń na infolinię gminną i poinformuj koordynatora o zmianie terminu i miejsca Twojego szczepienia.
3. Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.
4. Jeśli zarejestrowałeś się bezpośrednio w punkcie szczepień i umówiłeś się na transport, ale podmiot rejestrujący musi zmienić termin Twojego szczepienia:
5. Zostanie dokonana rejestracja nowego terminu szczepienia. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub przez SMS.
6. Punkt szczepień przekaże informację o zmianie terminu szczepienia do koordynatora gminnego.
7. Koordynator skontaktuje się z Tobą z potwierdzeniem zmiany terminu i formy transportu.

Zmiana terminu na wniosek gminy (miasta)

Jeśli zdarzy się sytuacja, że Twoja gmina nie będzie mogła zapewnić Ci transportu w terminie Twojego szczepienia:
1. Koordynator gminny skontaktuje się z punktem szczepień i ustali nowy termin Twojego szczepienia.
2. Zostaniesz o tym poinformowany.
3. Koordynator dokona dla Ciebie nowej rezerwacji na transport i Cię o tym poinformuje.


Procedury:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie promujące szczepienia przeciwko koronawirusowi

Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Category : koronawirus

18.01.2021:


INFORMACJA DLA OSÓB Z TERENU MIASTA SŁUPSKA MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Prezydent Miasta Słupska organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Słupska.


Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie miasta Słupska:
  1. Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.


Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień:
  1. Za pośrednictwem Punktu Szczepień:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień pracownikowi podczas osobistej rejestracji w punkcie szczepień;
– podmiot dokonujący szczepień zwraca się do koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Słupska o potrzebie zorganizowania transportu.
  2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl:
– osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu.
3. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny.
4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uwzględniając wskazania medyczne, dokonuje kwalifikacji na szczepienia oraz do ewentualnego transportu.
5. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia.
6. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem).
8. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny.
9. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej.
10. Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu w zakresie jej zasadności.
11. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia.
12. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez podmioty z którymi Prezydent Miasta Słupska podpisał stosowne umowy lub doraźnie, w sytuacjach nagłych przez Straż Miejską w Słupsku lub Państwową Straż Pożarną.
13. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia  dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień.


Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień na terenie Miasta Słupska są następujące podmioty:
• Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. 11 Listopada 7, tel. 721 201 115;
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Domowy” przy ul. Kołłątaja 31, tel. 601 145 550 oraz przy ul. Chełmońskiego 3 tel. 603 996 000;
• Praktyka Lekarzy Rodzinnych „AUXILIUM” Lidzińska, Słojka, Dołek przy ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 84 68 625;
• INVICTA Sp. z o.o. przy ul. Leszczynowej 16, tel. 600 466 758;
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, Poradnia Lekarza POZ w Słupsku przy ul. J. Lelewela 58,
tel. 47 74 20 513;
• Wojewód
zki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, tel. 59 84 60 700.


Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie miasta Słupska: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Czynna codziennie od godz. 8:00 do godz. 20:00
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących


Zgłaszanie Potrzeb Transportowych: Koordynator Prezydenta Miasta Słupska ds. Transportu – Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
Dostępny całodobowo
telefon: 59 842 64 67, 59 848 84 97
693 390 025 – SMS dla osób niesłyszących i niedosłyszących
e-mail: czk@um.slupsk.pl

UWAGA: Transport do miejsca szczepień będzie uruchomiony od dnia 25 stycznia 2021 r.Załączniki:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie informujące o nowych informacjach dotyczących epidemii koronawirusa

Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy

Category : koronawirus

05.01.2021:


Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy oraz inny akt prawny dotyczący obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapoznania się oraz realizacji i rozpowszechnienia.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12).

Uchyla się § 9:
§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. poz. 10).


Akty prawne


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Wybierz język / translate »