Miesiąc: grudzień 2020

  • -
Zdjęcie promuje kurs CISCO

Kurs CISCO dla nauczycieli

W dniach 27.01.2020 – 22.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN” dla czterech nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.


Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”


Zdjęcie przedstawia życzenia bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie 2020

Wszystkim pracownikom,
uczniom i ich rodzicom

z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
Dobrej Nowiny,
a w Nowym Roku
urzeczywistnienia marzeń,
wszystkiego co dobre i najlepsze,
zdrowia oraz chwil wyjątkowych.

W imieniu własnym
oraz całego zespołu kierowniczego
życzy
Aldona Pląska
dyrektor
Zespołu Szkół „Elektryk”
im. Noblistów Polskich w Słupsku

Boże Narodzenia 2020


  • -
Zdjęcie promuje konkurs Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej – wyniki I etapu

Wyniki przeprowadzonego Etapu I –eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który się odbył dnia 4 grudnia 2020 r.

plik pdf


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

  • -
Zdjęcie dotyczące Domowej Opieki Medycznej

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt DOM

Category : koronawirus

18.12.2020:Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu. Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.


Kto może otrzymać pulsoksymetr?
Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej (DOM). Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta.
Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, wtedy, by otrzymać urządzenie:
• musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html,
• zostanie zakwalifikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19, na podstawie wywiadu medycznego, może go zakwalifikować do programu telemonitoringu. Wtedy pacjent otrzyma dane do logowania w systemie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie dostarczony do jego domu przez listonosza Poczty Polskiej. Informacja o tym, że dana osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu, będzie automatycznie przekazywana do Poczty Polskiej.


Na czym polega program DOM?
Istotą programu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą pulsoksymetrów oraz pomiar temperatury, zanotowanie liczby oddechów czy objawów chorobowych.
Pacjent zakłada na palec pulsoksymetr, a urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, na którym jest wgrana specjalna aplikacja PulsoCare. Wyniki, po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie lub w komputerze, są przesyłane do systemu.
Jeśli parametry któregoś z chorych się pogorszą – konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej będą reagować. Za Centrum Kontaktu DOM odpowiada PZU Zdrowie.
Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wezwą do pacjenta pogotowie ratunkowe.
Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne. W ramach Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej konsultanci i lekarze PZU Zdrowie realizują działania 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Technologia w służbie pacjenta
Wyniki badań pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare. System jest udostępniony pacjentom jako strona internetowa na komputerze (https://pulsocare.mz.gov.pl) lub jako aplikacja mobilna na telefonie. Darmowa aplikacja mobilna jest dostępna poprzez platformy Android (Google Play) i iOS (Appstore). Wszyscy pacjenci posiadający dostęp do internetu mogą z niej skorzystać.
W systemie PulsoCare pacjenci wprowadzają wyniki pomiarów z pulsoksymetru i odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po przeczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

Dostępność programu i pulsoksymetrów
Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło program DOM od pilotażu w województwie małopolskim. Trafiło tam około 1,5 tys. pulsoksymetrów. Obecnie program został rozszerzony na całą Polskę. Do wszystkich placówek POZ w kraju została wysłana informacja o programie z prośbą o zgłaszanie się lekarzy i pielęgniarek do systemu. Codziennie odbywają się szkolenia online dla lekarzy z obsługi aplikacji.
Program Domowej Opieki Medycznej ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, lecz także odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w nadzorze nad pacjentami z COVID-19.
Lekarz POZ, rejestrując pacjenta do programu DOM, musi wypełnić kilka pól w systemie. Zestaw przekazywanych danych został maksymalnie ograniczony, żeby nie powodować dużego nakładu pracy po stronie lekarzy POZ i faktycznie usprawniać ich pracę. Wystarczy podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL i adresu pacjenta, aby system sam wysłał pacjentowi SMS-a z danymi do logowania do aplikacji PulsoCare oraz wiadomość do Poczty Polskiej z adresem pacjenta dla listonosza, który w ciągu doby dostarczy mu pulsoksymetr. Opcjonalnie lekarz może również podać dodatkowo dane osoby kontaktowej, do której należy dzwonić, jeżeli pacjent nie będzie odbierał telefonu.
Program Domowej Opieki Medycznej jest bezpłatny i całkowicie finansowany ze środków własnych Ministerstwa Zdrowia w ramach rezerwy celowej.
Załączniki:
1. Prezentacja – MZ_konferencja_DOM_30112020.
2. Plakat – Plakat_50X70CM.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie dotyczące grypy ptaków HPAI

wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie powiatów słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 5346).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, między innymi:

§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
Od zachodu – od punktu na drodze krajowej DK21 gdzie przebiega granica administracyjna Kwakowa i Zajączkowa brzegiem linii lasu do Maszkowa a następnie wzdłuż linii wiatraków do miejscowości Lulemino. Z Lulemina drogą do Płaszewa.
Od południa – drogą dojazdową z miejscowości Płaszewo do drogi DK21. Drogą DK21 w kierunku południowym do drogi leśnej i dalej na Żelkówko do granicy administracyjnej gm. Kobylnica.
Od południa i wschodu – granicą administracyjną Gminy Kobylnica do zbiegu rzeki Słupia i rzeki Skotawa i wzdłuż rzeki do miejscowości Skaryszów Dolny.
Od północy – od miejscowości Skaryszów Dolny do miejscowości Lubuń granicą Parku Krajobrazowego Doliny Słupii. Z miejscowości Lubuń dojazdem pożarowym nr do granicy Gminy Kobylnica i dalej granicą administracyjną miejscowości Zajączkowo do punktu początkowego na drodze DK21.

2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
Od północy – linią kolejową od Słupska w kierunku Sławno, do skrzyżowania linii kolejowej oraz ul. Długiej w miejscowości Reblino.
Od zachodu – ul. Długą do miejscowości Runowo Słowieńskie, Słonowice, Słonowiczki, Warząca, Ściępnica do drogi wojewódzkiej nr 209.
Od południa – DW 209 przez miejscowość Korzybie, Barwino, Barcino do Miszewa. W miejscowości Miszewo wzdłuż cieku Miszewska Sytruga i brzegiem lasu do drogi krajowej DK 21, a następnie drogą przez Zielin Górny do skrzyżowania z drogą DW 209 w Uliszkowicach. Od DW 209 brzegiem kompleksu leśnego w kierunku północnym do granicy administracyjnej powiatów bytowskiego i słupskiego, a następnie wzdłuż tej granicy do rzek Brodek i Słupia.
Od wschodu – granicę obszaru wyznacza rzeka Słupia, jezioro Krzynia do miejscowości Krzynica i dalej drogą do Starniczek prze Starnice, Brzeziniec do Warblewa. Z Warblewa drogą na Wieszyno do Redzikowa. Z Redzikowa ul. Gdańską i ul. Witkacego w Słupsku do torów kolejowych.

§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
5) posiadaczowi zwierząt:
– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,
– niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
3. Środków określonych w § 2 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się rozumiane jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.


  • -
Zdjęcie promuje kurs CISCO

Kurs CISCO dla uczniów

W dniach 15.10.2020 – 17.12.2020 roku zrealizowano „Kurs sieci komputerowych oparty na materiale Akademii CISCO, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN”dla 20 uczniów naszej szkoły.

Celem kursu było doskonalenie uczniów z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, uwzględniający: warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, zarządzanie sieciami rozległymi WAN z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk.


Projekt – „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru”


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkół „Elektryk” w Słupsku.

W jesiennej edycji Słupskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce, organizowanym przez Słupski Związek Sportowy, nasi uczniowie odnosili sukcesy, zajmując czołowe lokaty w różnych dyscyplinach:

– Modest Rękawek – I. miejsce z biegu na 1500 m.
– Mateusz Ćwikliński – I. miejsce w rzucie oszczepem
– Jakub Nielub – I. miejsce w skoku w dal i skoku wzwyż
– Patrycja Halecka – I. miejsce w rzucie oszczepem
– Hanna Grabowska – I. miejsce w koku w dal, skoku wzwyż i biegu na 100 m.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Zdjęcie dotyczące epidemii koronawirusa

Wybierz język / translate »