Zostań dawcą osocza

Kategorie : koronawirus

20.11.2020:


Szanowni Państwo,
w imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, mieszczącego się w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21, zwracam się z gorącym apelem do ozdrowieńców, aby zostali dawcami osocza.

Osocze osoby która przebyła zakażenie wirusem SARS CoV-2 zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddając osocze możesz uratować życie drugiemu człowiekowi!

Poniżej znajduje się poradnik zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikowania osób do pobrania osocza oraz sposobu przygotowania się do tego zabiegu.

W celu uzyskania innych niezbędnych informacji zachęcam również do kontaktu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, pod nr. tel.: 59 842 20 21 – 23 lub e-mailowo: se­kre­ta­ria­t@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl

Poradnik


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Wybierz język / translate »