Miesiąc: listopad 2020

Zdjęcie dotyczące epidemii koronawirusa

Zdjęcie promujące oddawanie osocza ozdrowieńców

Zostań dawcą osocza

Category : koronawirus

20.11.2020:


Szanowni Państwo,
w imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, mieszczącego się w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21, zwracam się z gorącym apelem do ozdrowieńców, aby zostali dawcami osocza.

Osocze osoby która przebyła zakażenie wirusem SARS CoV-2 zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddając osocze możesz uratować życie drugiemu człowiekowi!

Poniżej znajduje się poradnik zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikowania osób do pobrania osocza oraz sposobu przygotowania się do tego zabiegu.

W celu uzyskania innych niezbędnych informacji zachęcam również do kontaktu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, pod nr. tel.: 59 842 20 21 – 23 lub e-mailowo: se­kre­ta­ria­t@kr­wio­daw­stwo.slupsk.pl

Poradnik


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


  • -
Zdjęcie informujące o nowych informacjach dotyczących epidemii koronawirusa

Utworzono Izolatorium Poddąbie „Słowiniec”

Category : koronawirus

18.11.2020:Informuję, że w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24 zostało utworzone izolatorium. Telefon kontaktowy w sprawie przyjęcia osób do izolatorium: 517 117 550.

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:

1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie informujące o nowych informacjach dotyczących epidemii koronawirusa

Komunikat Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Słupsku

Category : koronawirus

12.11.2020:


Komunikat PPIS zgodny ze stanem prawnym na dzień 09-11-2020


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie przedstawia Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Julia Figa i Klaudia Ogórek
w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Gratulujemy Wam serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów w nauce i rozwoju osobistym

Dyrekcja
Nauczyciele
koleżanki i koledzy


Zdjęcie dotyczące epidemii koronawirusa

Koronawirus – to powinno się wiedzieć !!!

Category : koronawirus

10.11.2020:


Co warto robić, żeby nie ulec zarażeniu?
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Pamiętaj o zasadzie DDMA+W, czyli:
• Dystans
• Dezynfekcja
• Maseczka
• Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
• Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Objawy koronawirusa
Masz objawy COVID-19? Sprawdź, co robić!
1. Osoby zakażone koronawirusem zwykle mają:
• wysoką gorączkę,
• kaszel,
• duszności,
• utratę węchu lub smaku.
Rzadziej pojawiają się takie objawy, jak bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka.
Upewnij się, czy twoje objawy są charakterystyczne dla koronawirusa. Wykonaj test oceny ryzyka online – https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
2. Pamiętaj, jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę.
Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia, zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.
3. Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej. Uprzedź jednocześnie, że masz lub możesz mieć koronawirusa. Niebawem będzie dostępna Nocna Pomoc Lekarska z uprawnieniem zlecania testów COVID-19.

Kwarantanna/izolacja
Kto jest objęty kwarantanną i ile trwa? Co z moimi współdomownikami? Miałem kontakt z osobą zakażoną
Jeśli masz pytanie związane z kwarantanną – skontaktuj się z sanepidem
Przede wszystkim wypełnij formularz online. Zadane tu pytanie trafia bezpośrednio do sanepidu, który w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie:
• profilu zaufanego lub
• dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub
• konta internetowego w iPKO, Inteligo, Banku Spółdzielczym.

>> WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE <<
https://login.gov.pl/login/login?ssot=jijtp67cxb2i9wvr2vtx

Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:
• miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,
• chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby.
Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zadzwoń na infolinię pod numer telefonu +48 22 25 00 115.

Automatyczne powiadomienia o kwarantannie
W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.
+48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Wyniki testu oraz decyzja o kwarantannie/izolacji
Mam pozytywny wynik – co dalej? Mam ujemny wynik – czy mogę wychodzić z domu? Nie mam wyniku testu, co robić?
Wynik testu i informacje o swojej kwarantannie i izolacji znajdziesz na IKP
Informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji znajdziesz na IKP.
Jeśli twoje dziecko zostało skierowane na kwarantannę lub ma przebywać na izolacji domowej, taka informacja znajdzie się na jego IKP. Ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia, ma dostęp do konta dziecka i może to sprawdzić.
Na IKP możesz też pobrać dokument potwierdzający kwarantannę lub izolację z elektronicznym podpisem, który w razie potrzeby możesz wysłać pracodawcy.
IKP to Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Żeby się zalogować musisz mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO lub przez bank spółdzielczy.
Informacje te posiada również Twój lekarz POZ.

Zasiłek
Czy mogę pracować zdalnie na izolacji lub kwarantannie? Kiedy jestem na L4?
Jeśli masz pytania dot. zasiłków, świadczeń i ulg w prowadzonej działalności, zadzwoń do ZUS
Infolinia ZUS: +48 22 560 16 00
Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli masz pytania dotyczące:
• zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
• ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.

Kontakt dla Głuchych
Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych
Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości:
• komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm,
• komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM,
• komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546,
• aplikacja tłumacz on-line języka migowego.
Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest dostępna w trybie 24/7.
Zachęcamy do skorzystania z infolinii także personel medyczny, z którym skontaktuje się osoba niesłysząca.


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie przedstawia obszar terytorialny Polski w barwach narodowych

NIEPODLEGŁOŚĆ

N I E P O D L E G Ł O Ś Ć

W XVIII wieku silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi. Sąsiednie państwa: Prusy, Austria i Rosja wykorzystały ten fakt i każde z nich zagarnęło część polskiej ziemi. Zdarzyło się to w 1772 roku. Był to I rozbiór Polski. To wydarzenie spowodowało, że Polacy zrozumieli, że konieczne są reformy. Powstała postępowa Konstytucja 3-go Maja. Ale to nie uratowało Polski od II rozbioru który nastąpił w 1793r.  W 1794 r. wybuchło polskie powstanie przeciw Rosji – na jego czele stał Tadeusz Kościuszko. Upadek Powstania Kościuszkowskiego przesądził sprawę ostatecznego podziału ziem polskich. W 1795 r. nastąpił III rozbiór Polski. Polska zniknęła z mapy świata. Lecz Polacy nie tracili nadziei na odzyskanie niepodległości – we Włoszech powstały Polskie Legiony pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Wtedy powstał Mazurek Dąbrowskiego – pieśń, która stała się polskim hymnem narodowym.
W listopadzie 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe – trwało ono prawie rok i zakończyło się klęską. Nadzieje Polaków obudziły się w styczniu 1863 roku gdy wybuchło Powstanie Styczniowe. Kolejna klęska przybiła Polaków. Wzrosły też prześladowania narodu polskiego. Szczególnie zaborcy rosyjscy i niemieccy próbowali wykorzenić w nas poczucie przynależności narodowej, ale bezskutecznie. Przykładem jest strajk dzieci z Wrześni z zaboru pruskiego – które protestowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim. Dopiero wybuch I wojny światowej w 1914 roku na nowo dał nam, Polakom nadzieję na wolność. Pierwszy raz nasi zaborcy stanęli przeciwko sobie – Niemcy i Austria – przeciwko Rosji. Polscy patrioci tacy jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski zaczęli tworzyć oddziały wojskowe w nadziei, że wywalczą wolność dla ojczyzny. Ignacy Paderewski – słynny pianista przekonywał do sprawy polskiej przy okazji koncertów na obczyźnie, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Legiony Polskie stworzone przez Józefa Piłsudskiego z dawnej Pierwszej Brygady i związków strzeleckich walczyły po stronie Niemiec i Austrii, jednak gdy cesarz Niemiec zażądał od żołnierzy przysięgi na wierność – odmówili. Józef Piłsudski trafił do twierdzy w Magdeburgu. Wojna zakończyła się klęską Niemiec w 1918 roku. Ostatecznie 11 listopada 1918 roku po powrocie Piłsudskiego z więzienia Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad podległym jej wojskiem. Otrzymał funkcję i tytuł Naczelnika Państwa. Datę tę 11 listopada 1918 uznaje się oficjalnie za Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

N A R O D O W E    Ś W I Ę T O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To jedna z najważniejszych dat w historii naszego państwa. Tego dnia w 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała tożsamość i wróciła na mapy Europy. Między 1772 a 1795 rokiem nasi sąsiedzi – Austria, Prusy i Rosja – dokonali trzech rozbiorów Rzeczypospolitej. Mimo że formalnie kraj przestał istnieć, duch narodu nie zginął. Wraz z zakończeniem pierwszej wojny światowej i podpisaniem kończącego ją traktatu wersalskiego odzyskaliśmy niezawisłość.

Dopiero w 1937 roku dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym,niestety, nie na długo. Na skutek wybuchu II wojny światowej, a następnie wprowadzenia ustroju socjalistycznego od roku 1939 do 1989 czczenie tego dnia było zakazane.

Teraz znów możemy go celebrować. Główne obchody odbywają się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W samo południe, z udziałem prezydenta i innych najważniejszych osobistości państwowych, przed Grobem Nieznanego Żołnierza ma miejsce uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

 

 


Zdjęcie informujące o nowych informacjach dotyczących epidemii koronawirusa

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Category : koronawirus

4.11.2020:


Wynik testu i informacje o swojej kwarantannie i izolacji znajdziesz w IKP
Informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji znajdziesz w IKP. Znajdziesz tam też te same dane dotyczące Twoich dzieci.
IKP to Internetowe Konto Pacjenta – bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Żeby się zalogować musisz mieć profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli masz konto internetowe iPKO lub Inteligo.
Informacje te posiada również Twój lekarz POZ.

Masz objawy COVID-19? Sprawdź, co robić!
Pamiętaj, jeśli masz objawy COVID-19, zostań w domu i umów się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na teleporadę.
Lekarz po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia, zdecyduje, czy skierować Cię na test na koronawirusa.
Jeśli bardzo źle się czujesz – masz poważne duszności lub kłopoty z oddychaniem, zadzwoń niezwłocznie na 112 w celu uzyskania pomocy medycznej. Uprzedź jednocześnie, że masz lub możesz mieć koronawirusa. Niebawem będzie dostępna Nocna Pomoc Lekarska z uprawnieniem zlecania testów COVID-19.

Jeśli masz pytanie związane z kwarantanną – skontaktuj się z sanepidem
Przede wszystkim wypełnij formularz online. Zadane tu pytanie trafia bezpośrednio do sanepidu, który w ciągu 24 h skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi. Do wysłania zgłoszenia niezbędne jest posiadanie:
• profilu zaufanego lub
• dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub
• konta internetowego w iPKO, Inteligo, Banku Spółdzielczym.
Skontaktuj się z inspekcją sanitarną (sanepidem), jeśli:
• masz koronawirusa (dodatni wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-19),
• miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną,
• chcesz zgłosić dodatni wynik testu na koronawirusa w imieniu innej osoby,
• chcesz zgłosić bliski kontakt w imieniu innej osoby.
Jeśli nie masz profilu zaufanego i nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 22 25 00 115.

Automatyczne powiadomienia o kwarantannie
W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny.
+48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Masz objawy lub podejrzenie zakażenia?
Infolinia NFZ: 800 190 590
Skontaktuj się z infolinią NFZ, jeśli masz pytania dotyczące posiadania objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Jeśli masz pytania dot. zasiłków, świadczeń i ulg w prowadzonej działalności, zadzwoń do ZUS
Infolinia ZUS: 22 560 16 00
Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli masz pytania dotyczące:
• zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 – zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,
• ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 7 – ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności.


Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: Koronawirus – informacje i zalecenia


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Zdjęcie informujące o nowych informacjach dotyczących epidemii koronawirusa

Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy oraz wybrane informacje

Category : koronawirus

2.11.2020:


Rozporządzenie zmieniające ograniczenia, nakazy i zakazy oraz wybrane informacje dotyczące obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapoznania się oraz realizacji i rozpowszechnienia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1917).

Informacja dla osób, które są poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych lub odbywają obowiązkową kwarantannę.

Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na COVID-19 w woj. pomorskim – stan na 30.10.2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 28a. ww. rozporządzenia od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych

załączniki:


Koronawirus – komunikaty, ważne wiadomości, informacje bieżące, raporty, procedury i zalecenia


Wybierz język / translate »