Mistrz Wiedzy Hotelarskiej – edycja 2020-2021 [aktualizacja: 21.12.2020]

  • 0

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej – edycja 2020-2021 [aktualizacja: 21.12.2020]


21.12.2020:


13.10.2020:

Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku serdecznie zaprasza uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, który odbędzie się 18 marca 2021 r. (finał). Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników poprzez udział oraz uczniów poprzez przygotowanie i obserwację konkursu, współpraca między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa, stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności zawodowych.

Konkurs składa się z następujących etapów:

I etap – eliminacje – po 2 uczestników zgłoszonych przez szkołę (test wiedzy przeprowadzony w szkole uczestnika 04.12.2020)

II etap– finał – 13 uczestników (zadania praktyczne w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce)

Warunkiem przystąpienia szkoły/uczniów do konkursu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://kwh.zselektryk.slupsk.pl/  w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020 r. oraz załączenie skanu podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestnika oraz opiekuna uczestników w ww. terminie (wzór na naszej stronie internetowej – Załącznik nr 1).

Organizacja konkursu II etapu:

Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 r. w Hotelu*****Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania noclegu w hotelu za opłatą wg aktualnych stawek. W załączeniu przesyłamy: – regulamin konkursu. Kryteria oceny poszczególnych konkurencji i pozostałe załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Załączniki:

Zapraszamy na oficjalną stronę konkursu:

Konkurs hotelarski


Log out of this account

Leave a Reply