Projektowanie implementacji i administrowanie bazami danych

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 roku zrealizowano kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych dla 3 nauczycieli Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych E.14 w zawodzie technik teleinformatyk.