“Razem do zawodu”

Dnia 1 czerwca gala finałowa – on-line zakończyła konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza “Razem do zawodu” w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych.

Z przyjemnością informuję, iż w branży Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy dwie drużyny z Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
w Słupsku  zajęły I i III miejsce.

I miejsce zajęły uczennice z klasy II i III Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej – Martyna Czekalska, Agnieszka Odrzywolska, Kinga Strąk, Dominika Woźniak, i  technik hotelarstwa – Natalia Strąk za realizację projektu “Słupsk – Mały Paryż”, którego głównym celem było uatrakcyjnienie zwiedzania miasta Słupska, stworzenie atrakcji dla dzieci, takich jak paryski Disneyland oraz urozmaicenie życia podopiecznych domu dziecka poprzez wspólne spędzenie czasu. Młodzież przygotowała i zrealizowała projekt pod opieką Pani Małgorzaty Karnickiej – nauczycielki przedmiotów zawodowych turystycznych.

III miejsce zajęli uczniowie z klasy III  Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej: Weronika Krzyszczuk, Klarysa Knychała, Daniel Szmigiero, Waldek i Dominika Hałas za realizację projektu „RPK – Regionalne pogrywki kulturowe”, którego głównym celem było poznanie pod względem turystycznym Słupska, Ustki i „krainy w kratę”, stworzenie gry planszowej                   w języku polskim i ukraińskim, ze względu na zwiększającą się populację osób przyjeżdżających całymi rodzinami z Ukrainy i zamieszkującą w naszym regionie. Uczniowie przygotowali i zrealizowali projekt po opieką Pani Joanny Adamczak – nauczycielki przedmiotów turystycznych.

 


Wybierz język / translate »