Miesiąc: czerwiec 2020

  • -
Zdjęcie przedstawia uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji konkursu

Wyniki 2 edycji konkursu pt. „Znane i nieznane piękno mojego regionu”

24 czerwca 2020 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ogłosiła wyniki 2 edycji konkursu pt. „Znane i nieznane piękno mojego regionu”. Uczennice naszej szkoły z klasy 1tT odebrały dwa wyróżnienie za pracę pt. „Tajemnice sekty von Below” i ” Śladami białej Damy Breyer”. Wręczenie nagród odbyło się w Central Hotel w Gdańsku.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Projektowanie implementacji i administrowanie bazami danych

Category : projekty

W dniach 15.06.2020 – 19.06.2020 roku zrealizowano kurs projektowania implementacji i administrowania bazami danych dla 3 nauczycieli

Celem kursu było doskonalenie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu projektowania, implementacji i administrowania bazami danych z uwzględnieniem specyfiki egzaminów kwalifikacyjnych E.14 w zawodzie technik teleinformatyk.


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

“Razem do zawodu”

Dnia 1 czerwca gala finałowa – on-line zakończyła konkurs organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza “Razem do zawodu” w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem projektu jest nawiązywanie trwałych relacji między szkołami zawodowymi, uczniami oraz pracodawcami w branżach kluczowych.

Z przyjemnością informuję, iż w branży Turystyka, sport i rekreacja i Przemysł spożywczy dwie drużyny z Zespołu Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich
w Słupsku  zajęły I i III miejsce.

I miejsce zajęły uczennice z klasy II i III Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej – Martyna Czekalska, Agnieszka Odrzywolska, Kinga Strąk, Dominika Woźniak, i  technik hotelarstwa – Natalia Strąk za realizację projektu “Słupsk – Mały Paryż”, którego głównym celem było uatrakcyjnienie zwiedzania miasta Słupska, stworzenie atrakcji dla dzieci, takich jak paryski Disneyland oraz urozmaicenie życia podopiecznych domu dziecka poprzez wspólne spędzenie czasu. Młodzież przygotowała i zrealizowała projekt pod opieką Pani Małgorzaty Karnickiej – nauczycielki przedmiotów zawodowych turystycznych.

III miejsce zajęli uczniowie z klasy III  Technikum nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej: Weronika Krzyszczuk, Klarysa Knychała, Daniel Szmigiero, Waldek i Dominika Hałas za realizację projektu „RPK – Regionalne pogrywki kulturowe”, którego głównym celem było poznanie pod względem turystycznym Słupska, Ustki i „krainy w kratę”, stworzenie gry planszowej                   w języku polskim i ukraińskim, ze względu na zwiększającą się populację osób przyjeżdżających całymi rodzinami z Ukrainy i zamieszkującą w naszym regionie. Uczniowie przygotowali i zrealizowali projekt po opieką Pani Joanny Adamczak – nauczycielki przedmiotów turystycznych.

 


Wybierz język / translate »