ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, Premier Rzeczpospolitej Polski i Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z tym Dyrektor Zespołu Szkół „Elektryk” informuje, że:

od 12. 03. 2020 r. (czwartek) uczniowie nie przychodzą do szkoły – zajęcia są zawieszone;

zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, czyli praktyk zawodowych w technikum

uczniowie szkoły branżowej I stopnia będący młodocianymi pracownikami również nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach, chyba że pracodawca postanowi inaczej;

nauczyciele będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekazywali je za pomocą e-dziennika, zgodnie z potrzebami;

każdy uczeń może skontaktować się ze swoim nauczycielem za pomocą e-dziennika w celu ustalenia sposobów uzupełniania, poprawiania zaległości, realizacji materiału, przekazania wykonanych prac;

zachęcamy do korzystania z platformy epodreczniki.pl i materiaów do samodzielnej nauki

terminy projektowania i wystawiania ocen pozostają bez zmian;

prosimy uczniów i rodziców o systematyczne korzystanie z e-dziennika w celu śledzenia komunikatów;

UCZNIU:

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU:

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.