kurs programowania sterowników PLC

W dniach 24.02.2020 – 28.02.2020 roku zrealizowano kurs programowania sterowników PLC dla 15 uczniów Celem kursu było zapoznanie uczniów z budową, zasadą działania i programowaniem sterowników PLC najnowszych generacji.