Kurs programowania w środowisku LabVIEW

Kurs programowania w środowisku LabVIEW W dniach 14.10.2019 – 22.10.2019 roku zrealizowano kurs programowania w środowisku LabVIEW dla dziesięciu uczniów naszej szkoły. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, wykorzystującym model przepływu danych, opartym na graficznym języku programowania G i uwzględniającym specyfikę egzaminów kwalifikacyjnych E.6 i E.20 w zawodzie technik elektronik.