Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Inaugurujące spotkania z dyrektorem i wychowawcami

Kategorie : informacje bieżące

Dyrektor szkoły i wychowawcy zapraszają rodziców/prawnych opiekunów uczniów na spotkania, które odbędą się 10 i 11 września 2019 r. wg następującego porządku.

10 września 2019 r.:
godz. 16.00 klasy I po SP w auli
godz. 16.45 klasy I po G w auli
po spotkaniu z dyrektorem w auli spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
godz. 16.00 klasy II i III (z wyjątkiem klasy 2f i 2dI) w wyznaczonych salach.

11 września 2019 r. o godz. 16.00:
klasy maturalne spotkanie z dyrektorem w auli, a następnie z wychowawcami w salach
klasy 2f i 2dI z wychowawcami w salach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na inaugurujące spotkania z dyrektorem i wychowawcami.

Harmonogram spotkań


Wybierz język / translate »