Zdjęcie informujące o ważnym komunikacie

Uwaga kandydaci! Ważny komunikat! – AKTUALIZACJA!

Kategorie : informacje bieżące

W dniach 05 – 08.07.2019 r. szkoła będzie wydawała kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły skierowania na badanie lekarskie.

Do 10.07.2019 r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez:
• dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej)
• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwi przyjęcie kandydata do szkoły.

Z powyższego wynika, że kandydaci w dniach 05 – 10.07.2019 r. muszą wykonać badania w medycynie pracy i dostarczyć zaświadczenie do szkoły.


Aktualizacja 09.07.2019

Komunikat dla kandydatów starających się
o przyjęcie
do technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku o niemożności wykonania badań i wydania zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do dnia 10 lipca 2019 r., wydłuża się termin dostarczenia zaświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.


Wybierz język / translate »