Miesiąc: czerwiec 2019

Zdjęcie informujące o ważnym komunikacie

Uwaga kandydaci! Ważny komunikat! – AKTUALIZACJA!

W dniach 05 – 08.07.2019 r. szkoła będzie wydawała kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do szkoły skierowania na badanie lekarskie.

Do 10.07.2019 r. kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez:
• dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej)
• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwi przyjęcie kandydata do szkoły.

Z powyższego wynika, że kandydaci w dniach 05 – 10.07.2019 r. muszą wykonać badania w medycynie pracy i dostarczyć zaświadczenie do szkoły.


Aktualizacja 09.07.2019

Komunikat dla kandydatów starających się
o przyjęcie
do technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku o niemożności wykonania badań i wydania zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do dnia 10 lipca 2019 r., wydłuża się termin dostarczenia zaświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.


Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor, uczniów i nauczycieli ustawionych w rzędzie z okazji zakończenia roku szkolnego

Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Drodzy absolwenci – Badanie losów absolwentów

W związku z realizacją projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”, którego jednym z celów jest stworzenie ujednoliconego narzędzia do badania losów absolwentów, który zgodnie z zaleceniami komisji monitorującej został wdrożony we wszystkich szkołach ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska.

Głównym celem badania będzie analiza rozwoju i realizowania się absolwentów słupskich szkół na podstawie przeprowadzonych systematycznych badań. Badaniem powinni zostać objęci absolwenci w następujących przedziałach czasowych: moment ukończenia nauki w szkole, 6 miesięcy, 3 i 5 lat po ukończeniu szkoły.

W związku z powyższym zamieszczamy na naszej stronie internetowej ankietę.

Prosimy absolwentów o wypełnienie ankiety, przy czym:

– absolwenci z 2018 r. w terminie do końca sierpnia 2019 r.

– absolwenci tegoroczni do końca grudnia 2019 r.

Dziękujemy


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 19.06.2019 r. o godz.:
– 9.00 – klasy Technikum nr 1 (na dziedzińcu szkoły)
– 10.00 – klasy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ( w auli szkolnej)
Po części oficjalnej uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach.


Zdjęcie przedstawia uczniów podczas kursu

Kurs tworzenia aplikacji internetowych

W dniach 10 – 14.06.2019 odbył się kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP lub Python, uwzględniający obróbkę i wizualizację obrazów dla 14 uczniów naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

Uczestnicy kursu zapoznali się z tworzeniem aplikacji internetowych w języku PHP lub Python. Poznali sposoby obróbki i wizualizacji obrazów w programach graficznych. Nabyli umiejętności w zakresie tworzenia grafiki i animacji na potrzeby strony internetowej.


Niebieski, animowany obraz

Harmonogram egzaminów poprawkowychEgzaminy poprawkowe – rok szkolny 2018/2019przedmiotterminpodstawy elektrotechniki


27.08.2018 godz. 11.00 s. 109maszyny elektryczne


27.08.2018 godz. 11.00 s. 109historia


27.08.2018 godz. 11.00 s. 213matematyka


27.08.2018 godz. 9.00 s. 204biologia


27.08.2018 godz. 9.00 s. 101

 

 


Zdjęcie przedstawia jedzenie

Projekt edukacyjny „Kreatywne Warsztaty Lodowe z Schöller Ice Cream”

Od stycznia 2019 r. 13 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku Technikum  przystąpiło do do kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Kreatywne Warsztaty Lodowe z Schöller Ice Cream”. Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Patronatem merytorycznym: Klub Szefów Kuchni z p. Dariuszem Strucińskim, koordynator projektu edukacyjnego z ramienia Fronerii p. Agnieszka Sikorska, koordynator projektu edukacyjnego z ramienia ZSG-S w Olsztynie p. Wioletta Rutkowska oraz p. Jolanta Urbanek. Patronatem medialnym czasopisma branżowe: papaja.pl, newsgastro.pl, Restauracja, Przegląd Gastronomiczny, kucharze-serwis.pl, Poradnik Restauratora, jedzenie.info.pl, Biznes Restauracja & Catering, Mistrz Branży, Przegląd Piekarski i Cukierniczy.

Celem warsztatów jest:

  • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,
  • wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym,
  • zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkole,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu komponowania deserów na bazie lodów ,,Schöller Ice Cream ”,
  • wypracowanie autorskich receptur na kreatywny deser lodowy z wykorzystaniem lodów ,,Schöller Ice Cream’’.

Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji 35 l lodów: waniliowe, prażony migdał, pistacjowe z białą czekoladą, truskawkowe, sorbet granatowy i lody waniliowe. Warsztaty odbyły się w trzech wyznaczonych terminach. Pierwsze warsztaty uczestnicy rozpoczęli od degustacji i oceny ich wyglądu, smaku oraz konsystencji. Zapoznali się z literaturą dotyczącą deserów lodowych oraz zasadami foodpairing. Podczas tych warsztatów sporządzali różnego rodzaju elementów dekoracyjnych z czekolady, karmelu, ciasta cygaretowego oraz sosów owocowych oraz samodzielnie upieczonych ciastek, które pozwoliły stworzyć efektowne desery. Wszystkie propozycje deserów wykonywali pod okiem Małgorzaty Romankiewicz-Częścik. Na każde warsztaty uczniowie przygotowali wcześniej propozycje podania wraz z przepisami.

Fotogaleria >>>


Zdjęcie przedstawia uczniów podczas turnieju

Zdjęcie przedstawia uczniów w pracowni gastronomicznej

Innowacja pedagogiczna ,,Polska Skarbnica Smaków’’

Uczniowie klas: 1cK i 2 cK  wzięli udział w innowacji pedagogicznej ,,Polska Skarbnica Smaków’’. W ramach innowacji, na zajęciach teoretycznych, uczniowie poznali surowce tradycyjnej kuchni polskiej. Odbyły się również warsztaty z zawodowym kucharzem, w czasie których uczniowie przygotowywali potrawy z wykorzystaniem rodzimych surowców i przypraw. Podsumowaniem innowacji był konkurs pt. ,,Moje ulubione polskie danie”. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością, wykorzystali różnorodne techniki kulinarne oraz oryginalne surowce. Efektem tych działań były potrawy, które zaskoczyły zawodowych kucharzy – jury konkursu.

Fotogaleria >>>


Zdjęcie informujące o nowych wydarzeniach

kurs AutoCad Electrical

W dniach 10-11.06.2019 odbył się kurs AutoCad Electrical dla 2 nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu “Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”.

Celem kursu było przygotowanie nauczycieli do samodzielnej pracy z programem typu CAD do projektowania instalacji elektrycznych. Omówienie istotnych zagadnień dotyczących zasad tworzenia schematów instalacji. Samodzielnie tworzenie projektów instalacji elektrycznej, generowanie raportów oraz dokumentacji projektowej.


Wybierz język / translate »