Informacja dla absolwentów

Kategorie : informacje bieżące

W sekretariacie szkoły można odbierać „Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór.